Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Truyện Tiếng Anh
Thơ truyện mầm non
    
  Chồi  
  Mầm  
Software - Phần mềm mầm non
Môi trường mầm non
Bảng chữ cái

       THỎ NGHE HÁT NHẢY VÀO CHUỒNG

Cách chơi 1:
_Trên sàn lớp các các vòng tròn ( vòng thể dục hoặc vẽ bằng phấn).Số trẻ tham gia chơi nhiều hơn số vòng.
    Ví dụ: 4 vòng 5 trẻ, hoặc  5 vòn 6 trẻ.
_Trẻ nghe cô hát và đi xung quanh chỗ để vòng: Cô hát nhanh, trẻ đi nhanh.Cô hát chậm, trẻ đi chậm .Cô hát nhỏ trẻ đi chậm gần vào vòng.Cô hát to trẻ nhanh chân nhảy vào vòng.Mỗi vòng 1 người,bạn nào không chiếm được vòng là thua phải nhảy lò cò xung quanh lớp.Trong khi bạn nhảy lò  cò, cả lớp đọc hoặc hát phụ họa một bài…


Cách chơi 2:
_Cô không hát to, nhỏ, nhanh, chậm mà hát bình thường nhưng đến câu hát cô đã định trước thì nhảy vào chuồng
    _Ví dụ:Cô định trước câu “Cô dạy cháu múa ca” trong bài “Cô giáo miền xuôi”, đến từ “múa ca” thì hảy vào chuồng (vòng).
Lưư ý: Trẻ chỉ thực hiện chơi với những bài hát đã thuộc và hát thường xuyên.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Nghe tiết tấu, tìm đồ vật (24-08-2006)
1