Công văn - Chỉ thị
Tài liệu > Góc cô > Công văn - Chỉ thị
   Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- BỘ NỘI VỤ

Số: /TTLT-BGDĐT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày tháng năm 2010


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục
ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 Quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập bao gồm: cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phục vụ.
2. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được vận dụng thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục theo quy định tại Thông tư này.
Điều 2. Nguyên tắc xây dựng định mức biên chế
1. Biên chế trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, đặc điểm về công tác giáo dục, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và quy mô phát triển của từng cơ sở giáo dục mầm non.
2. Biên chế trong các cơ sở giáo dục mầm non phải đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho trẻ tàn tật, khuyết tật, phù hợp với từng địa phương, phù hợp với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.

Nhấn Dowload để lấy tập tin chi tiết

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này
File Download   Duthao.doc

Bình luận:


guest

Ngành học mầm non đi về đâu khi chế độ biên chế, chính sách giáo dục mầm non như hiện nay.
Ngày gửi: 2/5/2011 5:26:39 PM

Kính thưa các cấp lãnh đạo, tất cả nội dung trên đều rõ ràng nhưng với phần thời gian làm việc trong ngày hoặc trong tuần của một giáo viên mầm non tại sao lại không được đưa ra cho cụ thể rõ ràng giống như các bậc học khác như: tiểu học có 23 tiết/tuần, mỗi tiết 35 phút và nếu là giáo viên chủ nhiệm còn khấu trừ hoặc cộng thêm 3-5 tiết, nếu trường có dạy 2 buổi hoặc bán trú thì được tính thêm tiền tăng giờ. Giáo viên cấp THCS cũng thế ngoài ra còn có chế độ con nhỏ, chế độ phụ cấp kiêm nhiệm công đoàn, đoàn thanh niên, bí thư chi đoàn, bí tư chi bộ..... Tất cả giáo viên các cấp đó ngoài dạy ra còn soạn giáo án, chấm bài. Vậy không lẽ giáo viên mầm non chỉ dạy 8 giờ trên lớp ngoài ra không làm gì cả hay sao( giáo viên còn soạn giáo án, soạn các chuyên đề lồng ghép như: sử dụng năng lượng tiết kiệm, làm quen văm học, chữ viết, âm nhạc... nhiều thứ lắm, làm đổ đùng đồ chơi cho từng chủ đề và làm cho cả học sinh chứ không phải chỉ làm đồ dùng dạy học cho cô như các cấp học khác mà kinh phí thì tự tiền túi bỏ ra vì tiền hoạt động thường xuyên của nhà trường có lúc chưa chi trả đủ tiền điện, nước nếu trả tiền công tác phí nữa thì coi như là tháng đó không trả 2 khoản kia. Xem qua dự thảo mới chúng tôi giáo viên mầm non cũng có cái an ủi nhưng vẫn chỉ qui định ít trẻ trên lớp thôi là thay đổi như thế thì cũng như không thay đổi đề nghị các cấp lãnh đạo các ngành có liên quan nhất BGDĐT về các vùng sâu vùng xa tìm hiểu thêm thời gian giảng dạy của giáo viên mầm non từ 6 giờ 30 phút sáng phải có mặt tại trường để rước trẻ, trả trẻ cuối cùng mới được về có khi đến 17-18 giờ mới hết vì PHHS rước trể do đi công tác hay gì gì mà không người này thì cũng người kia,( chỉ tính đúng lịch làm việc thực tế là đã 10 tiếng rưởi rồi, lại còn chương trình mới giáo viên tự tìm hiểu, tự lên đề tài... nói chung là tự hết tất cả từ nội dung kiến thức đến chương trình tự đưa ra các khái niệm đúng hay sai tự giáo viên làm tất tần tật mà chỉ căn cứ vào chương trình khung chung chung thì có còn thời gian tìm hiểu đâu là cái đúng đâu là cái sai một cách sâu sắc hay không liệu có gì cho thế hệ sau này khi giáo viên kiến thức không đều?) nếu là giáo viên có con nhỏ phải bỏ con mình lo cho con người khác để có tiền trang trải cho cuộc sống gia đình nhưng sức lao động bỏ ra lại không bù đâp xứng đáng cho nên tại sao giáo viên mầm non lại bỏ đi làm trái nghề nhiều vì dù có lòng nhiệt quyết mà không đủ điều kiện sinh sống thì nhiệt quyết cũng mất đi. Cho nên tôi có kiến nghị các cấp lãnh đạo nghiên cứu thế nào để giáo viên mầm non dạy trên lớp và về nhà có thời gian soan giáo án, làm đồ dùng dạy học đồ dùng đồ chơi gói gọn trong 8 giờ nếu tính như thông tư còn không thì chỉ dạy trên lớp thôi không làm gì cả như nhân viên hành chánh 8 giờ ở cơ quan ra khỏi cơ quan thì không còn liên cang đến công việc chứ không phải là giáo viên và các chế độ khác giáo viên mầm non phải có như các cấp học khác thì mới gọi là công bằng xã hội việc giao thì nhiều trách nhiệm thì nhiều thì quyền lợi nên đi đôi. Nếu không ngành học này sẽ không tồn tại tong 5-10 năm nữa vì bản thân tôi và chi em trong trường hầu như không còn muốn cho con của mình vào ngành học mà mình từng yêu mếm, tâm huyết vun đấp đến khi tuổi xế chiều thì phải cắn răng dạy là đừng nên vào vì cuộc sống quá kham khổ nghèo nàn không chăm lo được cho con khi còn nhỏ, lớn lên lo nổi cho con đi học..... kính mong các cấp nghiên cứu cụ thể chi tiết hơn.


guest
Cuộc sống cả giáo viên mầm non
Ngày gửi: 3/20/2011 9:25:02 PM


Trong xã hội hiện nay tất cả các mặt hàng đều tăng giá với mức lương mầm non bây giờ trung bình ở trường tôi là 1,7tr đồng cả phụ cấp thì liệu rằng các giáo viên có tâm trí đầu tư cho tiết dạy hay không? Ngoài giờ lên lớp các chị em người thì chăn nuôi người thì làm thêm vài sào ruộng khi về tới nhà thì đã mệt nhoài người đâu con thời gian nghiên cứu giáo án làm đồ dùng nữa không? Khi nhưng cấp học khác họ không phải làm đồ dùng thời gian làm việc ít mà thu nhập thì gấp mấy lần mầm non. Vậy tôi mong Bộ GD hãy quan tâm tới cấp học mầm non.guest

Hãy đặt mình vào vị trí của những người làm mầm non.
Ngày gửi: 4/7/2011 8:27:58 AM

Tôi rất đồng tình với cách nhận xét của 2 ý kiến trên. Thực tế chúng tôi là những giáo viên mầm non của tư thục, Khi nghe đến tư thục hẳn mọi người đều biết sự thiệt thòi của những người giáo viên tư thục chúng tôi. Giờ làm việc quá tải so với sức lực. Hầu hết giáo viên làm việc mà ko có thời gian nghỉ ngơi, phải luôn làm sao để thu hút trẻ thì mới đảm bảo mức lương tương đối.
Khi mới bước vào nghề ai cũng mang trong mình niềm nhiệt huyết, sự sẵn sàng cho công việc và một sắc xuân phơi phới

Nhưng một thời gian sau đó một phần những cái đó đã mất đi. Bởi lẽ vì sao? Bỏi áp lực từ rất nhiều phía: công việc và nhất là đối với PHHS.Giáo viên MN là phải hoàn thiện một cách tuyệt đối đó là yêu cầu mà "ã hội"đặt lên vai nhỏ bé của những cô giáo mầm non. Thử hỏi chúng tôi có làm được sự tuyệt đối đó không khi chúng tôi cũng chỉ là những con người nhỏ bé như bao người khác trong xã hội. Chúng tôi đâu có một quyền năng gì siêu phàm để thực hiện sự tuyệt đôi kia, trong khi các quyền lợi của giáo viên chúng tôi như bị lãng quên những từ: "ĐẶC THÙ VÀ YÊU CẦU CÔNG VIỆC"
Nếu so với các qui định của BGD&DT đưa ra thì GVMN tư thục chúng tôi còn rất nhiều thiệt thòi hơn nữa.
Chúng tôi mong xã hội nói chung và những bậc phụ huynh nói riêng hãy đặt mình vào vị trí của chúng tôi để thầu hiểu và thông cảm chia sẻ với chúng tôi những khó khăn bức xúc này.guest
Bao giờ giáo viên mầm non được đứng canh các giáo viên cấp học khác bằng cả nghĩa .
Ngày gửi: 6/26/2011 9:39:02 PM


Tôi cũng là một giáo viên mầm non dạy trường công lập. Tuy vậy tôi cũng chưa được biên chế vẫn trong diện hợp đồng của quận.Trước đây có được mấy sào ruộng nhưng đến năm 2001 HTX thu vào và nói chúng tôi sẽ được biên chế nên không chia ruông khi làm đơn đi học thì phường, thôn xóm yêu cầu phải hứa học về phục vụ con em địa phương, là 1 xã viên được củ đi học như vậy mà khi về lại bị thu hồi hết ruộng chỉ trông chờ vào đồng lương từ mấy cân thóc cho đến hiện nay. Nhưng đến nay biên chế thì chưa thấy mức lương tối thiểu thì thấp không đảm bảo cuộc sống gia đình thật là vất vả. Rất mong các cấp lãnh đạo xem xét cứu giúp đời sống chị em giáo viên mầm non cho bằng các giáo viên ở các cấp học khác chúng tôi cũng phải đi học nhu những cấp học khá mà....guest

Cần có nhiều chế độ và chính sách cho GVMN
Ngày gửi: 8/17/2011 8:29:27 PM

Đọc bảng dự thảo này tôi cảm thấy vui hơn một chút vì có lẽ các ngành, các cấp và toàn xã hội đã có sự quan tâm hơm đối với cấp học MN chúng tôi, bởi trước đây định mức biên chế đối với lớp không bán trú là 1 GV/ lớp nay tăng lên 1,5GV/lớp; bán trú 1,5 đến 2 nay tăng lên 2,5 Gv/lớp. Có lẽ nếu được như vậy thì công việc của giáo viên cũng đỡ vất vả hơn chút ít.
Thế nhưng còn nhiều vấn đề chúng ta cần xem xét, bổ sung cho hoàn chỉnh thông tư này để sau này khi được áp dụng rộng rãi sẽ dễ dàng thực hiện cho các trường và cũng để đảm bảo có sự công bằng giữa cấp học MN với các cấp học khác. Đó là:
+ Định mức số giờ dạy cho giáo viên MN không quá 8 tiếng/ ngày theo quy định của Bộ Luật Lao động đã quy đinh, vì từ trước đến nay GV MN đã bị bóc lột sức lao động quá nhiều cả về sức lực lẫn tinh thần.
+ Quy định cụ thể các nhiệm vụ kiêm nhiệm như Tổ trưởng chuyên môn, chủ tịch công đoàn, bí thư chi bộ do giáo viên thực hiện thì tính như thế nào, cán bộ quản lý thực hiện thì được tính như thế nào, bởi từ trước tới nay CB-GV chúng tôi làm các công tác kiêm nhiệm này đều không được hưởng một chế độ kiêm nhiệm nào cả, đối với các cấp học khác thì công tác kiêm nhiệm được trừ vào các tiết dạy trong tuần còn chúng tôi thì không.
Tôi lấy ví dụ: Cùng là Hiệu trưởng kiêm nhiệm công tác bí thư chi bộ của nhà trường nhưng Hiệu trưởg- bí thư chi bộ của THCS và Tiểu học được hưởng 4 tiết/ tuần còn ở mẫu giáo chúng tôi thì không, có khi trường MG chúng tôi có số lượng đảng viên tương đương hoặc đông hơn các cấp học khác
.
- Cùng là tổ trưởng chuyên môn nhưng các cấp học khác được tính 2 tiết/ tuần còn MN thì không nói.
- Cùng là Phó HT kiêm CT công đoàn, các cấp học khác được tính 3 tiết / tuần còn chúng tôi thì không.
Vậy nên đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu bổ sung vào thông tư này để hoàn chỉnh hơnguest
Vì sao trường công lập tự chủ toàn phần giáo viên không được vào biên chế
Ngày gửi: 8/31/2011 10:10:11 PM


Tất cả các giáo viên mầm non đều tâm huyết với nghề, cống hiến hết những gì cho trường, chăm sóc cho các cháu được tốt để là những mầm non tương lai của đất nước. Giáo viên nào cũng làm việc với tốc độ tất bậc như nhau.Nhưng lại không đươc hưởng chế độ như các trường công lập khác, vì sao lại phân biệt. Ai cũng cống hiến cho nghề nghiệp, hết mình cho những mầm non tương lai nhưng tại sao không ưu đãi cho giáo viên hợp đồng đươc vào biên chế để hỗ trợ phần nào cho cuộc sống và quan tâm đến kiến thức để dạy các cháu tốt hơn. Mà biên chế chỉ được áp dụng cho một số trường, còn những trường công lập tự chủ hoàn toàn lại không được vào biên chế. Đó cũng là một điều bất cập cho giáo viên mầm non.Những điều ấy làm sao họ tâm huyết với nghề của mình được. Mong được lời chia sẻguest

Cần có chính sách rõ ràng cụ thể hơn cho cán bộ giáo viên mầm non
Ngày gửi: 9/23/2011 7:52:11 AM

Tôi đã đọc dự thảo về thông tư này, chúng tôi thấy giáo viên mầm non có tín hiệu đáng mừng. Nhưng chúng tôi cũng rất mong cần có những quy định cụ thể, rõ ràng hơn như các bài bình luận ở trên như chế độ chính sách, chế độ dãi ngộ, công tác kiêm nghiệm. Đặc biệt là các quy định về thời gian làm việc như các cấp học khác. Thực tế giáo viên mầm non quá vất vả làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối nặn mặt trời, từ công tác vệ sinh, đến việc nuôi và dạy cho đến việc chăm sóc sức khoẻ cho trẻ. Trong khi ở các cấp học khác thì giáo viên chỉ có việc dạy kiến thức cho trẻ còn ở bậc học mầm non thì chao ôi tất tần tật một giáo viên phải lo hết.... Chúng tôi rất mong được nhà nước quan tâm, chứ cứ như thế này thì đội ngũ giáo viên mầm non có lẽ phải từ biệt cái nghề mà mình tâm huyết bởi lẽ thời gian làm việc quá nhiều trong đó đồng lương lại quá thấp chỉ với mức 1.350.000đ khi đã trừ các khoản đóng bảo hiểm kể cả tiền hỗ trợ của nhà nước . Trong khi đó một công nhân may bình thường mức lương tối thiểu cũng tới vài ba triệu đồng. Thử hỏi giáo viên mầm non với mức lương như vậy làm sao mà sống nổi mà không bỏ nghề.


guest
Hãy công bằng hơn với giáo viên Mầm non
Ngày gửi: 10/5/2011 4:12:19 PM


Tôi rất đồng tình với những ý kiến bính luận trên. Cũng mong các cấp lãnh đạo hẫy tìm hiểu và quan tâm hơn nữa chế độ chính sách cho giáo viên mầm non, dự thảo trên mới chỉ nói chung chung chưa đề cập đến công tác kiêm nhiệm của giáo viên những người làm công tác kiêm nhiêm và hãy quan tâm hơn chế độ làm việc của giáo viên mầm non quy địn ngày làm việc 8 giờ nhưng chúng tôi cung phải soạn bài cung phải nghiên cứu, ngoài ra còn làm đồ dùng đồ chơi cho cả cô và trẻ, khi đi lên lớp thì phải luôn tay luôn mắt trông trừng và chăm sóc trẻ suốt 8 giờ đồng hồ thậm chí còn 10 giờ trên lớp không được 1 phút thảnh thơi. Trong đó ở các cấp học khác như THCS 17tiết/tuân X 45 phút lại còn được thanh toán chế độ chấm bài kiểm tra vậy chúng tôi làm đồ dung đồ chơi thì có chế độ gì đâu.Vây chung tôi mong muốn các cấp lãnh đạo hay có chế độ công bằng tơi ngành học mầm non để chung tôi có thời gian chăm sóc gia đình và bản thân, tâm huyết hơn với nghêguest

Cần có chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non dạy bán trú và công tác kiêm nhiệm
Ngày gửi: 10/27/2011 4:14:19 PM

Chúng tôi cũng rất đồng tình với các ý kiến bình luận trên. Đề nghị lãnh đạo các cấp các ngành xem xét đối với những người làm công tác kiêm nhiệm. Đặc biệt đối với những giáo viên mầm non bán trú chăm sóc giáo dục trẻ quá tải về thời gian từ 6h30 phút sáng đến 18h hàng ngày mới trả hết trẻ.


guest
Thương lắm giáo viên mầm non
Ngày gửi: 11/1/2011 12:11:56 AM


Vẫn biết đất nước ta còn nghèo, chế độ chính sách cho giáo viên mầm non cũng đã được các cấp lãnh đạo quan tâm, nhưng sao thấy vẫn có sự phân biệt giữa cấp học mầm non và các cấp học khác . Các cấp học khác chỉ có 1 mảnh giáo dục, đối tượng trẻ đã hiểu được ý nghĩa của việc đi học trong khi đó,với đặc thù của mình giáo dục MN chuyên cả 2 mảng chăm soc giáo dục - chăm sóc nuôi dưỡng và đối tượng trẻ đang phát triển không ổn định cả về thể chất lẫn tâm sinh lý nên thần kinh lúc nào cũng căng thẳng .Nhất là khi đưa vào triển khai chương trình giáo dục mầm non mới và giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật thì giáo viên MN phải chịu quá nhiều áp lực . Có nhiều lúc thấy sót xa lắm khi nghe cô giáo tâm sự : cậu con trai thủ thỉ ...mẹ ơi....con thèm mẹ .....
Xã hội và những người có trách nhiệm hãy thương lấy giáo viên mầm non khi còn chưa quá muộn , đừng để thui chột tình yêu va nhiệt huyết của giáo viên MN . Ở cấp học MN, trên hết mọi thứ, giáo viên MN phải có lòng thương yêu trẻ, tâm huyết với nghề, đừng để dòng máu nhiệt huyết trong các cô nguôi lạnh bởi MN là nền tảng của hệ thống giáo dục, nếu nền kém thì liệu công trình kiến tạo của giáo dục có ổn định không ?
guest

Đâu là quyền lợi của giáo viên mâm non tư thục?
Ngày gửi: 11/11/2011 4:53:23 PM

Tôi là một giáo viên mâm non như bao người giáo viên mầm non khác nhưng chỉ khác là tôi dạy tư thục nhưng nói là tư thục nhưng công viêc của tôi chẳng khác gì giáo viên nhà nước cả cũng soan bài cũng họp hành cũng dự giờ thao giảng cung yêu thương chăm sóc trẻ hết mình và cũng ... nữa. Vây mà giáo viên mầm non nhà nứơc thì được hưởng biên chế còn tôi, mỗi lần thắc mắc là lại được trả lời với một câu cộc lốc" Tư thục mà đòi biên chế". Tôi thật không hiểu tại sao tư thục lại không được biên chế khi mà công việc và trách nhiệm có khác gì những người được hưởng biên chế.


guest
Lời buồn không của riêng ai
Ngày gửi: 11/16/2011 12:30:06 PM


Tôi cũng là một gv mầm non, tốt ngiệp cao đẳng chính quy đã 12 năm, mặc dù lương của gv trường tôi cao nhất cũng chưa bao giờ được 1,5 triệu, nhưng với tinh thần vươn lên tôi vẫn cố gắng học thêm đại học. Cuối cùng gần 40 tuổi tôi vẫn chỉ là giáo viên hợp đồng.Chồng tôi nói hết năm nay néu không có gì sáng sủa sẽ cho tôi nghỉ. Thật lòng tôi vẫn cò yêu nghề, nhưng với cơ chế như thế này chắc tôi không thể trung tình với nghề được nữa, tôi cũng như các bạn đồng nghiệp đều mong muốn Đảng và nhà nước quan tâm xem xét. Hãy làm đúng với tầm quan trọng của nghành học mầm non, đẻ chúng tôi đỡ thiệt thòi.guest

Lương giáo viên mầm non
Ngày gửi: 11/25/2011 8:36:53 AM

Tôi cũng là giáo viên mầm non, nhưng tôi may mắn là được vào biên chế nhà nước, còn đồng nghiệp của tôi quá vất vả với công việc và với đồng lương ít ỏi như vậy làm sao đủ sống, tôi nghĩ là một nghề như chúng tôi dạy những mầm non tương lai của đất nước thật vất vả biết nhường nào tại sao không được ai quan tâm hết vậy?


guest
Nỗi khổ của giáo viên mầm non
Ngày gửi: 11/29/2011 9:10:46 PM


Là một giáo viên mầm non đã 12 năm trong nghề tôi vẫn đứng ở "vị trí" gv hợp đồng lâu năm nay tôi lại măc căn bệnh hiểm nghèo .Tôi không biết minh có thể sống đến ngày nhận "biên chế "của nhà nước hay không .Tôi luôn hy vọng" ngày mai trời lại sáng"guest

Thu hút gv lên vùng cao hay đuổi gv về xuôi
Ngày gửi: 12/2/2011 3:20:53 PM

Những nhận xét trên đều đúng. Bản thân tôi là một giáo viên Mn đang ct tại vùng sâu vùng xa. Bỏ chồng bỏ con nơi miền xuôi lên đây công tác với mong muốn có biên chế thời gian về thăm nhà chỉ có dịp tết và he vây mà he không dc về chỉ vì chất lượng không đạt không đạt vì sao? đâu phải tai cô chỉ vì trẻ không biết nói tiếng phổ thông ngoàn tiêu trí này ra còn trăm nghìn tiêu trí khác mà chỉ những trẻ thông minh mới có thể làm đc. thời gian làm vệc o trường về nhà soạn bà làm đồ dung vậy thời gian đâu chăm sóc cho bản thân. có ai dã từng lên vùng cao mới thấu hiểu đc nỗi khổ của chúng tôi nơi đây. mỗi năm dạy 1 bản một dân tộc khác nhau chúng tôi có muốn học tiếng cũng khó mà dạy học. chương trình dạy học luôn thay đổi nhưng là gv tôi nhận tháy chương trình có thay đổi đến đâu thì học sinh nhận thức cũng chỉ đến đố bởi cô nói học sinh đâu có hiểu gì. năm trước dạy theo chương trình 150 buổi buộc cô giáo phải học tiếng dân toọc để dạy cho học sinh nhg chất lượng cuôia năm lại yêu cầu học sinh phải thành thạo tiếng phổ thông. chúng tôi thtj quay như chong chóng những cũng vẫn phải theo. mong các cấp lãnh đạo trươc khi ban hành 1 qđ gì hãy đi sauu vào tình hình thực tế để gv đỗ vất vả


guest
Tại sao lại như vậy?
Ngày gửi: 12/18/2011 6:26:04 PM


Tôi học đại học chính quy nganh mầm non, ra trường đi làm hợp đồng lương mỗi tháng được 800.000đ. Chắc tôi phải bỏ nghề mất.guest

Sự phân biệt
Ngày gửi: 12/20/2011 1:47:40 PM

Tôi sinh ra ở một vùng quê tỉnh Vinh Phúc, cha mẹ làm nông nhà có bốn chị em gái bố mẹ tần tảo vất vả nuôi chúng tôi ăn học khi học xong lớp 12 gia đình khó khăn tôi quyết định vào Thành Phố Hồ chí Minh chọn con đường vừa học vừa làm để phụ giúp bố mẹ vì sau tôi còn 2 em còn đang đi học, tôi đã đi thi vào hệ vừa học vừa làm của trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Năm 2011 tôi tốt nghiệp và trở về quê với hi vọng sẽ làm việc làm việc hết sức mình dể phục vụ quê nhà. Tôi đã mang hồ sơ đi khắp huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc nhưng không nộp được hồ sơ chi vì bằng tốt nghiệp của tôi là hệ vừa học vừa làm. Thật buồn tôi không biết phải làm gì khi chỉ nhận được câu trả lời rằng bằng của tôi chỉ được làm hợp đồng với mức lương 830nghìn một tháng và không được nộp hồ sơ vào biên chế trong khi làm hợp đồng ở trường tôi luôn được mọi người nhận xét làm việc rất tốt, tôi cũng biết rằng chính quy là tốt nhưng nếu chỉ coi hai chữ chính quy trên tấm bằng thì bất công với những người như chúng tôi.


guest
Chúng ta cùng cố gắng thôi chữ biết làm sao?
Ngày gửi: 5/1/2012 3:34:56 AM


Tôi cũng là 1 giáo viên mầm non học trung cấp ra trường được 6 năm 5 năm đầu còn thu hút thì lương được gần 4 triệu nhưng năm nay hết thu hút lương trung cấp bậc 3 của tôi chưa đạt 3,5 triệu đồng trong khi đó dạy 2 buổi trên ngày và 1 cô 1 lớp rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn đang cố gắng vì tình yêu con trẻ vậy chứ thú thật mức lương thấp như vậy chỉ nuôi 1 mình tôi cũng chỉ đủ nửa tháng còn nửa tháng thiếu... mọi cố gắng của giáo viên mầm non vẫn chưa ai biết đấy là đâu cả?
tại sao lại như vậy? có lẽ chúng ta cùng nhau cố gắng khi nước nhà còn nghèo thôi thì mỗi người cố gắng 1 chút vậy chứ biết làm sao? Hy vọng vào tương lai xa vời...
guest

GVMN thật vất vả
Ngày gửi: 5/21/2012 1:02:14 PM

Tôi cũng là một GVMN, chúng tôi vất vả làm từ 6h30 sáng mà trong đó nhà nước qui đinh là 7h30 mới là giò di học. Trong khi đó chúng tôi lại phải về muộn đến 6h tối mới được về. Tôi thấy thật là bất công, đồng lương thì it ỏi chi được 3 tr/1 tháng lại có nhiều phụ huynh không hiểu còn đòi hỏi này nọ.


guest
Đừng tự làm khổ mình nữa hỡi các giáo viên mầm non
Ngày gửi: 5/25/2012 10:23:26 AM


Các bạn đừng than phiền hay chê trách gi ca vì không phải vì nghành mầm non hay nhà nước hoặc chính sách gì cả,mà cái chính là do chúng ta, sự phủ phàng như thế mà chúng ta cũng lao vào để rồi chịu khổ , khổ cả thể xác lẫn tâm hồn, sự hy sinh như thế có đáng không, tôi thấy nhiều cô đã lánh xa nó, bỏ ngang để tìm việc khác vừa lương cao vừa khỏe xác, vừa đỡ tốn thời gian ...như thế mới là người thông minh cũng như ma túy vậy người biết nó độc hại thì tránh đi còn kẻ ngu si thì lao vào .tôi cũng là một giáo viên mầm non tốt nghiệp trường cao đẵng hẳng hoi, khi tôi đổi nghề buôn bán tôi thấy nhẹ nhỗm cả người , tôi đã có thời gian cho con , cho chồng, cũng kiếm ra nhiều tiền. không có lí do gì mà các bạn lại phải làm khổ minh như thế, hãy tìm con đường khác mà đi cho nhanh đến đích của cuộc sống bạn nhé. đích của chúng ta không phải là làm giáo viên mầm non mà là có nhiều tiền, có một gia đinh hạnh phúc, có một cơ thể đẹp và khỏe mạnh...guest

Tôi đang phân vân
Ngày gửi: 5/27/2012 8:53:56 PM

Tôi cũng là một gv mn, công tác được 4 năm vào biên chế lương cũng chỉ được 2,9tr, tôi có ý định chuyển sang trường tư nhân và được gần gia đình chăm sóc cho chồng, nhưng không biết có sai lầm không vì tôi nghe nói dạy trường tư rất dễ bị bắt nạt và không có chế độ, nhưng thật sự trường công cũng chẳng có chế độ gì cả năm quây quần mà.


guest
Khát khao được vào biên chế
Ngày gửi: 6/3/2012 8:59:13 AM


Tôicũng là một giáo viên Mầm non. Tôi đã công tác được 4 năm nhưng cũng không có biên chế với đồng lương ít ỏi tôi cũng có nhưỡng thời gian tôi có ý định bỏ ngề để tìm một công việc khác để có lo cho con và gia đình .nhưng nghĩ lại ai cũng như mình thì nghành học mầm non sẽ đi đến đâu và cứ cái suy nghĩ đó chúng tôilà những giáo viên hợp đồng vẫn mang trong mình một hi vọng về sự công bằng sẽ đến với chúng tôi Răgf một ngày nào đó công bằng sẽ đến với chúng tôi
- Tôi mong rằngcác nhà chức trách hãy hãy giúp chúng tôi tìm lại công bằng
-Chúng tôi không đủ sống không đủ tự tin và cacngf không thể sống mãi trong hi vọng .........
guest

Nghe đã thấy sợ
Ngày gửi: 6/28/2012 12:25:24 AM

Em là sinh viên năm đầu trường ĐH Quy Nhơn, nghe các chị đi trước nói vậy em thấy không muốn học ngành mầm non mình đang học nữa quá, thấy khổ mà bất công quá. Chắc năm sau em phải nộp hồ sơ thi lại ngành khác quá


guest
Nỗi khổ quá tải của giáo viên mầm non
Ngày gửi: 6/28/2012 7:02:17 PM


Tôi rất đồng tình với các ý kiên nói về nỗi vất vả hy sinh công sức lẫn tinh thần của các cô giáo mầm non bởi lẽ không chỉ 8 tiếng mà cả 1o tiềng đồng hồ cô giáo phải đóng vai một con rối để vừa lòng trẻ để vừa lòng phụ huynh có những lúc gần như đứt hơi nhưng miệng vẫn phải cười. Cháu đông quá tải sổ sách thì nhiều mặc dù tới nay chính phủ đã có chính sách đãi ngộ quan tâm hơn nhưng tôi thiết mong các nhà lãnh đạo hẫy quan tâm hơn nữa đặc biệt là thờ gian làm việc và biên chế số trẻ và cô trên một lớp theo đúng qui định của bộ giáo dục đã qui định để các cô giáo mầm non có thể yêu nghè mến trẻ được hơn nữa.guest

Hãy công bằng cho VGMN
Ngày gửi: 6/28/2012 9:01:27 PM

Tôi rất mong hãy luân phiên cán bộ quản ly vi trong mối một trường MN thi toàn con cháu nhà các quan lý trinh độ ghuyên môn thì thấp mà... thì không bao jờ có công bàng cho giao viên chúng tôi (nhất con nhì cháu.. thứ 6 mớ đến người ngoài như chúng tôi)... không có sự công bằng.


guest
Mầm non có nhiều Ưu đãi
Ngày gửi: 7/11/2012 6:51:49 AM


chào anh chị,trong đây em đọc những dòng tâm sự của các chị,nhưng em nghĩ nghành nào cũng có khó khăn và thuận lợi riêng,em cũng là giáo viên mầm non truong2 Hoa phong Lan nè,ở xã tân thành tân uyên bình dương,ngoài việc hàng tháng lãnh lương căn bãn và phụ cấp thì GvMN còn được những phụ huynh các bé thưởng thêm tiền bồi dưỡng cũng ngon vậy,công việc lại nhàn hơn mấy người làm ở cơ quan,doanh nghiệp suốt ngày làm trên máy tính,đầu óc căn thẳng mà lương thì thu nhập chẳng bao nhiêu,không đủ chi phí chí tiền xăng nữa,lấy chi ma tiêu dùng,vì vậy rất mong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề này,tạo điều kiện cho nhân viên của các cơ quan và các doanh nghiệp trong cả nước có thêm lương và tạo đk cho họ đi học thêm để phục vụ cho đất nước.Xin cảm ơn.guest

Hãy lấy nhân viên cho các trường MN công lập
Ngày gửi: 7/27/2012 5:19:29 PM

Tôi là một giáo viên khiêm nhiệm ( Kế toán ) trong trường mầm non. Công việc thì nhiều trên lớp vẫn phải hoàn trành mọi việc về phần kế toán không có chuyên môn phải mò mẫm tìm hỏi làm sổ sao cho đúng và hết trách nhiệm và không bị sai về kinh tế vì vậy tôi luôn bận và thường xuyên phải làm việc cả chủ nhật không chăm được con nhỏ trong khi đó chế độ không có ,biên chế thì chưa được lương hợp đồng cả phụ cấp tỉnh được 1.320.000đ 1/t thử hổi tôi không bỏ nghề thì sống bằng cái gì trong thời giá như thế này ? Tôi yêu nghề nhưng không còn sức để trụ lại vì thiếu ngủ tụt huyết áp mong BGD_ ĐT , các sở GD,phòng DG các cấp xem xét bài của chúng tôi mà quan tâm hơn đến chế ddoooj chính sách cho giáo viên mầm non để các đồng nghiệp của tôi yêu nghề mềm trẻ và cống hiến hết khả nằng của mình mang lại lợi ích cho đất sau này


guest
Buồn khi nghe tin không hợp đồng 9 mà chỉ có 3 tháng
Ngày gửi: 8/11/2012 10:30:39 PM


Tôi rất yêu quý nghề của mình cho dù ai nói gì đi nũa tôi vẫn thấy tự hào khi tôi theo nghề GVMN nó còn là cái duyên đối với tôi. Nhưng nguy cơ tôi không dược làm lâu dài tôi rất buồn.guest

Những bức bối của GV vùng cao huyện Mèo Vạc
Ngày gửi: 8/24/2012 4:13:56 PM

Gia đình tôi có 2 cháu nhỏ. Một đứa lên 5, một đứa lên 2. Vợ tôi là GV mầm non còn tôi dạy THCS.
Sáng hàng ngày vợ tôi dạy từ 5h sáng chuẩn bị cho chồng và con ;ăn,mặc,xe,áo mưa,áo rét,...vậy mà giờ đây cô ấy ăn lpơng bậc 4. GV Giỏi cấp Huyện 2 năm, không có vấn đề kỉ luật về chuyên môn mà theo CV của UBND huyện MV lại không đc CSTĐ trong 2 năm đó. Mà BGH nói là do chỉ tiêu nên trường chỉ có như vậy. Hỏi :Vậy khi anh(chị) phấn đấu mà người khác hoặc cấp trên không nhìn thấy hoặc bỏ qua thì Anh (chị)có muốn phấn đấu nữa hay không? Tại sao người ngay thường thua kẻ gian và thiệt hơn chúng? BGH không đướng lớp mà vẫn ăn 70% đứng lớp mà không ai dám nói....guest
Chỉ tiêu để những giáo viên mầm non còn lại được vào biên chế
Ngày gửi: 8/28/2012 11:41:17 AM


Chúng tôi đã làm việc gần 4 năm qua, công việc cũng vất vả như các giao viên khác, chúng tôi cũng được đào tạo từ cao đẳng chính quy ra.
Vậy bao giờ chúng tôi mới được vào biên chế để yên tam công tác giống như chị em đây?
Hãy giúp chúng tôi
guest

Tỉnh Nghệ An hãy cho huyện Thanh Chương thêm chỉ tiêu để những giáo viên mầm non còn lại được vào biên chế
Ngày gửi: 9/16/2012 7:59:49 PM

Bản thân tôi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non chính quy và giảng dạy gần 4 năm qua,trong những năm 2009,2010 khi những gv khác chưa được biên chế thì lương tôi vẫn được 1,5tr kể cả tiền hỗ trợ từ phòng gd. Giờ các chị ấy được biên chế rồi thì phòng gd Thanh chương từ đó đến nay chưa hề trả lương cho những gv nmgoai biên chế cho chúng tôi đồng nào mà chúng tôi chỉ được nhận 1tr từ nhà trường.Từng đó tiền mà trừ bảo hiểm thì lấy đâu tiền xăng xe mà đi nữa vì tôi làm việc cách nhà gần 12km. Tôi kính mong sự quan tâm của sở GD Nghệ An, hãy cho huyện Thanh Chương thêm chỉ tiêu để chúng tôi được vào biên chế hoặc có biện pháp gì đó cải thiện mức thu nhập cho chúng tôi làm việc. Năm nay tôi phải đứng 1 mình 1 lớp dạy lớp 4-5 tuổi với tổng số 36 trẻ. Cầu mong sự quan tâm của các cấp, các ngành.
Xin chân thành cảm ơnTH-MN
Tiểu học và mầm non
Ngày gửi: 11/13/2012 3:48:40 PM


Mấy chị ơi tư ván dùm em với em đang phân vân là không biết học ngành tiểu học hay là mầm nan mấy chị có kinh nghiệm giúp dùm em với, tư vấn dùm em ngành nào dễ học, em rất biết ơn.guest

Vào biên chế giáo viên mầm non khó quá.
Ngày gửi: 11/20/2012 8:40:47 PM

Tôi cũng là giáo viên mầm non nhưng tôi cũng làm hợp đồng 2 tháng 1 mà thôi. đợt này thi vào biên chế thì khó quá. Chị em ạ mà không biết có vào được không chán quá không buồn học nữa ? Đến mình phải làm tư thục thôi.


guest
Bao giờ có chế độ cho giáo viên mầm non ăn theo nghị định
Ngày gửi: 11/26/2012 7:17:14 PM


Tôi làm giáo viên mầm non năn 2010 không được vào biên chế vì tôi đẻ con thứ 3 liệu tôi có còn cơ hội nào nữa không ,hiện nay tôi dạy lớp 5 tuôi 6-7 năm nay rôi tôi buồn lắm vì các bạn tôi vào biên chế lương tháng 2-3 triệu một tháng còn tôi chỉ có 800 đông một tháng lắm lúc tôi cũng tiêu cực vì bất công quá trong khi thanh tra ,đi lam như nhau ,trình độ của tôi cao đẳng rồi,chông tôi làm nghề tự do ,vì tôi 2 con gái chông tôi mới bắt đẻ thêm.guest

Bất đồng trong điều chuyển để được biên chế, và vòng xoay của tiêu cực Cụ thể Huyện Vĩnh linh
Ngày gửi: 12/27/2012 9:12:22 AM

Tôi cũng là giáo viên mầm non với tấm bằng Đại Học loại giỏi? Nhưng khi đi xin việc phải chạy hết chỗ này đến chỗ khác cũng tốn hết 11 triệu đồng cũng biết là do tôi đút lót, Thế nhưng ở huyện Vĩnh Linh tôi nếu không đút lót thì về nhà mà chăn trâu???? Giờ đây ở trường tôi có thừa chỉ tiêu biên chế? Nhưng tôi có nghe mấy cô trên phòng, và sở nói: " các cô hợp đồng phòng sẽ bị loại và phải điều các cô trong diện lâu năm và trong diện 3.5 về các trường thiếu để biên chế> Vậy là tôi chắc phải thêm một phen lao đao tiếp tục đi xin việc khoảng 15tr nữa < Theo thông tin tôi có được> là như thế ? Nếu đúng như thế thật? Thì hỏi làm sao xóa được tiêu cực??? Đúng là bộ may thối nát của xã hội


guest
Đã công bằng chưa khi giáo viên mầm non hợp đồng hiện tại trừ bảo hiểm chỉ còn 720.000 đông
Ngày gửi: 12/29/2012 11:37:02 AM


Tôi học trung cấp chính quy và học song cao đẳng tại chức. Thời buổi này mà giáo viên mầm non ngoài biên chế như chúng tôi lương chỉ có 720.000 đồng. Mong câc cấp lãnh dạo có biện pháp chế độ để chúng tôi yên tâm hơn trong công tác.guest

Có nên làm giáo viên mầm non nữa không?
Ngày gửi: 4/19/2013 11:05:52 PM

Tôi đã làm 4 năm và 4 năm đó tôi cảm thấy quá vất vả và mệt mỏi. Chế độ thì ít, khối lượng công việc thì quá nhiều, chưa kể áp lực công việc do nhiều vấn đề khách quan. Tôi cũng như nhiều đồng nghiệp khác cảm thấy quá mệt mỏi và muốn bỏ nghề mà chúng tôi đã từng rất tâm huyết. Bản thân tôi đã là một giáo viên dạy giỏi và đã được vào biên chế nhưng tôi cảm thấy rằng mình thật khó có thể theo nghề này lâu dài được. Mong các cấp hãy xem lại chế độ cho chúng tôi!


guest
Lương gáo viên mầm non với 730.000 đồng sông như thế nào trong thời nay?..........
Ngày gửi: 4/20/2013 3:16:58 PM


Tôi la 1 giao viên lâu rồi lương vẫn 730.000 đồng lấy lương về không biết cân đối ra sao chi tiêu trong nhà và cũng như nhều ý kiến khác tôi mong các cấp lãnh đạo thương lấy mầm non chúng tôi . có 1 lịch làm việc cụ thể như các cấp học khác và mức độ ưu đãi với bậc học của chúng tôi.guest

Cần luân chuyển đội ngủ quản lý, cần tính lại thời gian cho giáo viên mầm non
Ngày gửi: 4/28/2013 3:52:28 PM

Tôi cũng đang là giáo viên mầm non. Năm nay đã 45tuoi, 23 năm công tác, chúng tôi đã chịu khó lắm mới ở được đến bây giờ , đang mong nhà nước có chính sách về huu trước tuổi 50,ở nghành mầm non phải chịu áp lực của cán bộ quản lý không có năng lực mà lãnh đạo toàn dùng quyền trị làm cho đội ngủ giáo viên vô cùng khổ cưc phẫn nộ trước lãnh đạo .Độ tuổi này không phù hợp cho ngành học mầm non nữa,
Vì vậy tôi rất mong nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên mầm non ,để cho giáo viên mầm non sánh vai cùng các bậc học ...với đúng nghĩa giáo viên mầm non vừa là cô giáo vừa là mẹ hiền thứ hai của các cháu .guest
Giáo viên mầm non chế độ hợp đồng bao giờ mòi được ăn lương chuyển ngạch
Ngày gửi: 5/14/2013 11:10:23 PM


Tôi được biết các cấp các ngành đã quan tâm đến chị em giáo viên mầm non được hưởng chế độ ăn lương theo ngạch từ tháng 10-2012 chi em chúng tôi rất vui mừng ,khi được nhà trường duyệt hồ sơ nhưng sao đến giờ là tháng 5-2013 rồi mà chị em tôi vẫn chưa được hương chế độ đó.guest

Cần rút ngắn lại thời gian nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non
Ngày gửi: 5/18/2013 4:36:33 PM

Tôi cho rằng đối với giáo viên mầm non đã ở tuổi 50 rồi thì các cấp thẩm quyền nên cho họ nghỉ hưu được rồi. Bởi vì khi tuổi đời đã cao sức khỏe có hạn mà phải chăm sóc trẻ nhỏ vất vả thì dẫn đến nhiều điều bất cập cho các cháu mẫu giáo cũng như cho cô giáo,với lại một số cô giáo khi tuổi đời đã cao thường hay cho rằng hiệu trưởng tuổi đời không bằng mình nên đôi khi hay đố kị và ít chịu phục tùng tổ chức, phục tùng lãnh đạo. Trường hợp của bạn nào nói rằng hiệu trưởng không có năng lực lãnh đạo thì hãy xem lại mình đi, bởi vì mình là cấp dưới mà có những thái độ cư xử và hành động thiếu thiện chí đối với cấp trên như vậy, liệu rằng có vị hiệu trưởng nào chịu được một cấp dưới như vậy không. Thật đúng là một giáo viên như vậy nên nghỉ hưu đi để cho một giáo viên khác có trình độ cao hơn và phẩm chất đạo đức tốt hơn vào làm việc để có ích cho xã hội và cho ngành học mầm non hơn, mặt khác để phụ huynh chúng tôi an tâm hơn khi không phải giao con em mình cho những giáo viên có tư cách như vậy đối với cấp trên của mình. Một giáo viên khi đã công tác lâu năm rồi thì lẽ ra phải thấm nhuần đạo đức nghề nghiệp hơn bao giờ hết để không bao giờ phải nói lên những điều như vậy về Hiệu trưởng của
mình. Một lần nữa tôi cho rằng những giáo viên mầm non trực tiếp đứng lớp
nên nghỉ hưu ở tuổi 50 thì hơn, các cấp thẩm quyền cần xem xét để bố trí cho họ nghỉ hưu và để đành vị trí sắp xếp định biên cho những giáo viên mầm non mới ra trường mà chưa được vào biên chế, chưa có việc làm vào thay thế vị trí của những giáo viên như trên. Với quan điểm nhìn nhận xuất phát từ thực tiễn khách quan chứ không phải vì ý kiến chủ quan của các nhân tối. Mong rằng các cấp quan tâm xem xét.guest
Giáo viên mầm non
Ngày gửi: 5/26/2013 7:57:52 PM


Tôi cũng là giáo viên màm non nhưng kgoong có thời gian để chăm sóc cho con mình cũng trong đọ tuổi màm non .Phụ huynh còn nói con các cô giáo đứa nào cũng còi ..bởi vì sao ? không phải vì chúng tôi không biết chăm con mà thực tế là không có thời gian chăm con .Cả ngày đi là từ 6h30 đến 17h mới về được tới nhà ,tối soạn giáo án làm đồ dùng đồ chơi hết chủ điểm này đến chủ điểm khác mà đồ dùng đồ chơi đâu phải ít riêng góc bán hàng ở hoạt động góc cũng phải làm biết bao nhiêu là thứ chứ chưa kể đến các góc khác ,còn như ở môn toán học đếm số 2 lớp tôi 39 cháu chỉ có 2 cô vậy đồ dùng cho cháu cũng gần cả trăm ,còn rất nhiều môn khác ,đòi hỏi phải làm đồ dùng đồ chơi mở .Vậy thời gian dể cho chúng tôi làm đồ dùng này là ở đâu ,ngoài ra năm nào cũng làm sáng kiến knh nghiêm mà đè nặng sáng kiến đánh giá cho cả năm học .Thực chất chúng tôi có phải là giáo viên mầm non hay không ,khi bao nhiêu việc tất cả đè nặng lên chúng tôi ,vừa là cô giáo ,vừa là cô y tá ,vùa là osin lau nhà ,vừa là nhà thiết kế ,vừa là họa sĩ ,vừa là ca sĩ ,vùa là cô kế toán thu tiền của phụ huynh,không thu tiền được thì trừ lương ,việc thì nhiều ,lương thì ít .Sao không quy định thời gian rõ hơn cho giáo viên mầm non .sao đè nặng công việc cho giáo viên màm nonguest

Bao giờ được vào biên chế
Ngày gửi: 5/31/2013 12:43:50 PM

Tổi là giáo viên đã được 4 năm, hiên nay tôi vẫn là giáo viên hợp đồng, năm 2011 - 2012 có đến xét duyệt biến chế tiểu chuẩn phải đạt 3 năm hoàn tốt nhiệm vụ và đóng bảo hiểm được 3 năm là đủ điều kiện xét vào biên chế nhưng khổ nỗi trường của tôi lại được 14 chỉ tiêu, tôi đướng thứ 15 chỉ sau người thứ 14 có hai tháng. Tôi đang tự hỏi không biết đợt biên năm nay xét duyệt như thế nào? Tôi rất mong đợt xét biên chế năm 2013 - 2014 tới này xét duyệt biên chế cũng lấy tiểu chuẩn là 3 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 năm đóng bảo hiểm để tôi có cơ hội được biên chế và đó cũng là nguyện vọng lớn nhất của tôi và điều này cũng là niềm mong ước của bao nhiêu giáo viên hợp đồng khác.Kính mong các cấp trên xem xét.


guest
Qúa nhiều băn khoăn và suy nghĩ!
Ngày gửi: 6/2/2013 12:10:13 AM


lam nganh mâm non đã vất vả thê mà xin viêc ơ quê em con phai mât mấy chục triệu, e sắp tôt nghiệp trung cấp rôi, nghi canh xin viêc , đi làm, tiền lương mà chán nản.guest

Xét tuyển hay thi tuyển
Ngày gửi: 6/14/2013 2:21:39 PM

Hôm nay tôi nghe và các chị em khác cùng nghe tin là năm nay sẽ không xét biên chế như năm ngoái mà các cấp trên sẽ tổ chức thi tuyển. Quả thực chúng tôi cũng không biết thực hư như thế nào, nhưng nghe qua tin naỳ chúng thấy thật may mắn cho những người nào năm ngoái được chúng tuyển đặc cách nhưng ngược lại những giáo viên hợp đồng như chúng tôi cảm thấy vô cùng buồn và chán lản. thi tuyển những giáo viên hợp đồng như chúng tôi không e sợ mà chúng tôi chỉ sợ một điều duy nhất là không có " đủ tiền" để lọt vào trong danh sánh "trúng tuyển".Một lần nữa tôi và những giáo viên hợp đồng khác tha thiết kính mong các cấp trên hãy xét tuyển biến chế như năm ngoái với tiêu chuẩn là 3 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 năm đóng bảo hiểm để chúng tôi có cơ hội đươc vào biên chế


guest
Nhà nước nên quan tâm nhiều đến Giáo viên mầm non
Ngày gửi: 6/17/2013 10:48:02 AM


Trong những năm vùa qua nhà nước đã quan tâm nhiều đến chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non, nhưng nhìn lại vẫn chưa bằng giáo viên Tiểu Học và THCS, nhiều cô giáo có bằng cấp , cao đẳng, Đại học, có chuyên môn cao nâu năm nhưng bị thiệt thòi, ví dụ: Nhà nước xét chuyển biên chế cho các giáo viên là khối trưởng các khối học nhiều cô vừa mơi vào nghà chư nâu nhưng được biên chế, còn nhiều cô có trình độ thâm niên công tác nâu nhưng lại không được. Năm 2013 Liên bộ đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện QĐ số 60 của chính phủ về chê độ đối với học sinh và giao viên mồm non, tôi thấy việc hướng dẫn xếp lương cho giáo viên như vậy là không rõ ràng, khó xác định, như thế nhiều giáo viên có băng cao đẳng, đại học bị thiệt thòi nhiềuguest

Bây giờ tiêu cực quá nhiều trong thi tuyển viên chức
Ngày gửi: 6/20/2013 3:23:46 PM

Những người thực sự giỏi thì k được vào... thật bất công với họ,, nhiều khi tôi cảm thấy khổ cho nghề của mình quá


guest
Tâm sự
Ngày gửi: 6/24/2013 9:35:00 PM


Còn tôi không là giáo viên dạy mầm non nhung tôi là Nhân viên VĂn Thư làm ở cấp Mầm non, các bạn bè cùng học làm ở cấp I, cấp II, hoặc UBND đều được tiền phụ cấp, hoặc công tác phí, hay độc hại máy tính còn tôi ngoài tiền lương chẳng được thêm thứ gì? mới vào biên chế lương bậc I, đi làm từ nhà đến cơ quan 12 km hàng tháng tiền xăng, tiền ăn nữa không biết tôi có thể theo được nghề này nữa không? Tôi đang xin chuyển đơn vi công tác nhưng mà khớ khăn quá đồng chí nào biết cách mách tôi với, Làm ở Mầm non nhiều thời gian tiền chẳng có.guest

"Biên chế" là niềm mơ ước
Ngày gửi: 6/26/2013 9:37:50 PM

Bây giờ mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tôi lo lắng và nóng lòng, thiết nghĩ đó cũng là tâm trạng chung của những giáo hợp đồng vì thông tin năm nay sẽ thi tuyển mà không xét đã lan rộng ra rất nhiều nơi. Kính thưa các cấp trên nếu thì thi tuyển theo tôi đó chỉ là hình thức để "làm giàu cho những người nhiều tiền" thôi và Thi tuyển cũng là "một giấc mơ" đối với cá nhân tôi và những giáo viên hợp đồng không " ngừoi quen, không đủ tiền " mà thôi. Vì vậy lại một lần nữa chúng tôi tha thiết kính mong các cấp trên hãy lắng nghe và thấu hiểu và đưa ra quyết định xét tuyển như năm ngoái 3 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 năm đóng bảo hiểm để hai từ " biên chế" đối với chúng tôi không còn là " một giấc mơ" xa vời nữa


guest
Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo dành cho ai?
Ngày gửi: 7/13/2013 10:01:35 AM


Tôi là một giáo viêm mầm non huyện Thanh Trì- Hà Nội. Tháng 6/2013 vừa qua huyện tôi có chế độ cho giáo viên mầm non những ai chưa được viên chức thì được vào hợp đồng xanh, tức là được hưởng tất cả các chế độ như viên chức. Nhưng hiện nay ngày 11/7/2013 vừa qua huyện tôi lại có công văn gửi tới các trường mầm non về việc tuyển dụng viên chức dưới 2 hình thức xét duyệt và thi đối với giáo viên không đủ 3 năm hợp đồng. Trường tôi hiện nay không còn giáo viên nào có đủ 3 năm bảo hiểm để xét duyệt, vậy nếu ở trường khác chuyển về hay những ai có tiền đút lót để thi được về trường tôi thì những giáo viên hiện đang làm tại trường như chúng tôi sẽ bị nghỉ việc hay đi đâu và về đâu đây? Chế độ ở đâu khi có những mâu thuẫn như vậy.guest

Các cấp lãnh đạo đang làm gì?
Ngày gửi: 7/13/2013 10:07:05 AM

Chúng tôi gửi đến các cấp lãnh đạo những dòng tâm sự, những thắc mác như thế này thì các cấp lãnh đạo có lưu tâm và xem xét lại các chế độ, các hình thức phù hợp cho chúng tôi hay không. Hay khi chúng tôi gửi đến thì cũng chỉ để đấy và xét sau? Tôi mong rằng những ý kiến những tâm sự được chúng tôi bọc bạch ở đây được các cấp lãnh đạo thật sự lưu tâm đến và đưa ra quyết định kịp thời cho chúng tôi trước khi quá muộn.Bây giờ công văn xét duyệt viên chức đã về các trường mầm non rồi, chúng tôi phải làm gì bây giờ?


guest
Bao giờ tôi mói được vao biên chế
Ngày gửi: 7/13/2013 8:47:04 PM


Tôi cũng đã công tác, cống hiến gắn bó vói trương được 15 năm rồi và cũng được vào hợp đồng sở được 11 năm vậy mà mấy năm qua sở đặc cách cho các trương có giáo viên đã công hiến và đóng bảo hiểm nhiều năm, nhưng không hiểu tại sao trường tôi lại không xét mà bắt thi biên chế trong khi đó các trường quận giao viên dủ 3 năm công tác là được xét thăng vào biên chế.Tôi thật sự rất buồn và tuyệt vọng vô cùng vì đã bao năm cống hiến, gắn bó chỉ mong mỏi tưng giờ được vào biên chế cho yên tâm công tác và cống hiến tiếp cho sự nghiệp giáo dục. Vì vây một lần nữa tôi và những giáo viên hợp đồng sở khác tha thiết kính mong các cấp trên hãy xem xét để giải quyết cho những giáo viên đã công hiên lâu năm như chúng tôi có cơ hội đươc vào biên chế như các giáo viên ở các trường quận. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sở GD và ĐTHN.guest

Xét tuyển hay thi tuyển ( chung quy chỉ 1 chữ TIỀN )
Ngày gửi: 7/17/2013 10:51:48 AM

Qua minh nghe thông tin hiên đang có đợt xet tuyển và thi tuyển biên chế công chức ma mình mừng quá,nhưng mừng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu.goi la thi tuyển va xét tuyển cho lịch sự thôi,chứ thực tế là xét tiền va thi tiền thôi ,ai tiền nhiêu thi chạy được vao biên chế còn không thi con lâu.mình có đi hỏi thủ tục thi va xet tuyển biên chế như thế nào thì được hiệu trưởng gợi ý rằng xét tuyển 50tr,con thi tuyển 120tr,nhanh thì còn kịp chỉ tiêu chỉ co hạn. nghe tới đấy minh thấy buồn và tuyệt vọng vô cùng vi bao năm công tác và cống hiến ,gắn bó chỉ đẻ mong được vào biên chế đẻ yên tâm công tác vậy mà điều đó không quan trong,quan trong la tiền nhiêu để đi quan hê thôi,trong khi mỗi tháng chỉ nhận được 2tr tiền lương ít oi.thật đáng buồn cho thực trang suy thoái trong nghành giáo dục.ai cung biet mà chắng ai dám noi ra.


guest
Tôi biết đi đâu về đâu
Ngày gửi: 7/17/2013 2:25:26 PM


Tôi đang là giáo viên hợp đồng. đầu năm tôj tôj rất là vui vì sự quan tâm của nhà nước đốj vớj những gv hợp đồng như chúng tôj là được hưởng ngạch lương như vjên chức. Nhưng mới vui được có mấy tháng thì ngày hôm nay tôi lại nhận được quyết định cuả SGDĐT gvjen hợp đồng chúng tôi phải thi đỗ công chức thì mới được đi làm.mà thj thì công bằng ở đâu.những người chẳng có tiền như chúng tôi thì biết đj đâu về đâu.tại sao sở gjáo dục cho chúng tôj lên thjên đàng chưa được hưởng ngày nào lạj đẩy chúng tôj xuống địa ngục vậy. Kính mong các cấp lãnh đạo xem xét lạj.guest

Lãnh đạo có thấu chăng
Ngày gửi: 7/18/2013 12:21:23 PM

Trường tôi chiều qua họp để thống nhất đưa ra quyết định chính thức đối với những giáo viên thuộc diện xét đặc cách và xét tyến, Thật là quá buồn năm nay đặc cách lại thêm phần sát hạch là phỏng vãn. Lại tiền chẳng nhẽ hai từ biên chế nó khó khăn đến thế sao? Tôi đã có nhiều bài viết những không biết những lời kêu gọi và ai oán này có được các cấp lãnh đạo của sở nội vụ lưu tâm tới không? Chúng tôi tha thiết khẩn cầu các cấp lãnh đạo hãy xoá bỏ phần phần phỏng vẫn đối với những giáo viên hợp đồng thuộc diện xét đặc cách.Được vậy chúng tôi xin trân thành cảm ơn


guest
Khổ quá tại sao lại có nghề này?
Ngày gửi: 7/20/2013 9:58:34 PM


Lương thì thấp . Áp lực thì nặng nề. Thật sự tôi muốn bỏ nghề lắm rồi,chờ năm này qua năm khác rồi cũng ko đc vào biên chế. Mang tiếng là 1cô giáo nhưng lương có nằm mơ cũng ko bằng lương 1 người giúp việc nhà. Chán quá rồi mầm non ơi!'.?guest

Liệu giức mơ có trở thành hiện thực đối với giáo viên mầm non tĩnh Hà tĩnh
Ngày gửi: 7/22/2013 10:51:08 AM

ở Sở GDDT Hà tĩnh chúng tôi đang có đợt làm hồ sơ nưng lương cho giáo viên ngoaì biên chế .Vào tháng 6 vừa qua chúng tôi vừa nhận được giấy chứng nhận đậu đại học và kịp thời làm hồ sơ gữi về phòng giáo dục và đào tạo .chúng tôi là những giáo viên hợp đồng đã lâu năm mòn mỏi ngóng chờ các chế độ chính sách của nhà nước ,hy vọng được biên chế rồi lại thất vọng theo thơig gian .thôi mặc dù là trường công lập nhưng niềm hy vọng vào biên chế không còn nhiều ,nay sở giáo dục đã quan tâm cho xét nưng bậc lương và hưỡng các chế độ ưu đãi ,phụ cấp khu vực đó cũng là một ưu tiên đặc biệt cho chúng tôi "Những giáo viên mầm non thiệt thòi " .Hy vọng giức mơ này sẽ trở thành sự thật .Bây giờ chúng tôi đang tha thiết mong chờ kết quả .Thay mặt cho tấ cả giáo viên đang hợp đồng trên địa bàn Huyện Hương sƠn nói riêng và tất cả các giáo viên ngoài biên chế tĩnh Hà tĩnh nói chung .xin gữi đến các quý lãnh đạo cấp trên lòng biết ơn sâu sắc và kính mong sự giúp đỡ nhiệt tình của quý cấp trên .Xin hãy tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vững bước trên con đường đầy chông gai này ./.MNSLâm


guest
Liệu họ có cho chúng ta một con đường sống không nhỉ
Ngày gửi: 7/23/2013 2:34:37 PM


Biết là vậy ,họ đã cho làm hồ sơ rồi nhưng có được áp dụng thật hay không điều đó có trời mà biết được .Mầm no hà tĩnh xưa nay vẫn thiệt thòi hơn ở những nơi khác .người ta biên chế ầm ầm còn ở cái tĩnh này thì xét với chả duyệt ,làm một hồi rồi con ông cháu cha thì lọt vào còn những người không có ô dù thì cứ mãi là giáo viên hợp đồng ,thôi đừng hy vọng nữa nếu năm nay mà không được hưỡng các chế độ như công văn hướng dẫn thì các cô ơi chúng mình vĩnh biệt mầm non đi ,đeo bám làm gì ,tôi đây dù yêu nghề đến mấy đi nữa mà cơm ăn không no thì yêu sao nỗi .chán lắm rồi ./.guest

Tâm sự
Ngày gửi: 7/26/2013 3:40:50 PM

Tôi là một giáo viên mầm non đã được vào biên chế nhưng vẫn canh cánh trong lòng một lỗi lo, lo vì hiệu trưởng suốt ngày dọa rằng đã vào biên chế rồi nếu không được hiệu trưởng công nhận là đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thuyên chuyển công tác . Rồi hiệu trưởng còn thông báo: Theo luật công chức, viên chức năm 2013 hiệu trưởng có quyền đuổi việc giáo viên nếu như giáo viên đó khong hoàn thành nhiệm vụ. Mà hiệu trưởng đã không ưa thì thiếu gì lý do để quy cho giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non hết sức nặng nề, có vắt kiệt sức cũng không thể đáp ứng nổi các yêu cầu, quy định thay đổi luôn soành soạch. Tôi phải làm sao đây?


guest
An lòng các chị ơi!
Ngày gửi: 7/28/2013 7:21:51 AM


Mầm non khâu chăm sóc vất vã nhiều, áp lực nhiều...Ở nước ngoài trẻ em đứng hành thứ nhất, còn ở Việt Nam rồi cũng sẽ như thế. Em tin rằng không ai Vĩ đại như chúng ta các cô giáo mầm non,không có chúng ta ai là người làm nên đại sự? Tầng lớp nào trong xã hội cũng cần chị em mình,không ai chăm con thì cũng không thể yên tâm đi làm,xã hội cần chúng ta, các Bé cần chúng ta.chị em mình sẽ được quan tâm đúng nghĩa là người mẹ Vĩ đại!Cố lên nhe các chị, em!!!!!guest

Đôi điều giãi bày
Ngày gửi: 7/31/2013 1:18:55 PM

Tôi là giáo viên mầm non thế hệ 6x.Học xong cấp 3 không thi được vào đại học tôi đi nuôi dạy trẻ với đầy nhiệt huyệt tuổi trẻ.Những ngày tháng đó cơ sở vật chất thật thiếu thốn, cuộc sống khó khăn nên phụ huynh không có điều kiện quan tâm đến các con. Có những trẻ lở loét đầy người,quần áo thì nhếch nhác, đầu tóc chấy rận,chế đọ đãi ngộ lại chẳng có gì ngoài vài tạ thóc/vụ.Thời gian đó thật là khó khăn, các đồng nghiệp của tôi lần lượt nghỉ việc khi xây dựng gia đình, chỉ còn vài cô không gặp may mắn trong đường tình duyên lên còn trụ được đến ngày hôm nay. Riêng chỉ có tôi là trường hợp cá biệt, có lẽ tôi cũng là người cá biệt nên 21 tuổi tôi lấy chồng và vẫn gắn bó với nghề.Những năm tháng đó gian nan biết bao, con nhỏ, lương thấp, ngoài công việc nuôi dạy trẻ tôi còn phải làm thêm nhiều việc như: Chăn nuôi, trồng vườn , trồng lúa, rồi đi học tại chức.Có những lúc khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi thế mà chưa một lần tôi nghĩ đến việc bỏ nghề mặc cho gia đình, bạn bè và chồng tôi phản đối dùng mọi lời lẽ khuyên ngăn.Tôi chỉ biết dồn hết sức lực vào tất cả mọi công việc để việc gì cũng làm tốt để nhận được sự ủng hộ của mọi người.Cứ như thế tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng.Thế rồi xã hội thay đổi giáo viên mầm non ngày càng nhận được sự quan tâm , ưu đãi của nhà nước và xã hội.Có nhiều giáo viên trẻ vào ngành, rồi cơ chế thay đổi, nhân sự thay đổi, chỉ có cá nhân tôi là không nhận ra điều đó suốt ngày miệt mài dành hết tâm huyết cho các con. Có những giáo viên học tại chức về vừa mới chân ướt chân ráo vào nganh được vài năm đã được là chiến sĩ thi đua rồi bằng khen nọ, bằng khen kia,kết nạp Dảng rồi được bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó mặc dù không được sự tín nhiêm của đa số giáo viên.Bản thân tôi cứ giậm chân tại chỗ sau hơn 20 năm tâm huyết phục vụ trong nghề bằng niềm đam mê và lòng thương trẻ vẫn chỉ là một giáo viên quèn mặc dù cũng tham gia tất cả các phong trào bề nổi, hội giảng giáo viên giỏi cấp huyện.Nhiều người nói tôi là người gàn dở, hâm chỉ biết cắm đầu vào công việc, không am hiểu gì thời cuộc.Nhiều lúc nghĩ cũng thấy tủi lòng, sau bao nhiêu năm cống hiến mà lương cũng chỉ như các em các cháu mới vào ngành, thấy cũng buồn , nhưng vẫn không thể buồn bằng việc cong tác chăm sóc giáo dục trẻ bay giờ bị lớp trẻ <hiện đại hóa>.Vì thành tích vì lợi ích của cá nhân giáo viên mà nhiều giáo viên biến các con thành những cỗ máy.Tất cả các học sinh từ nhà trẻ cho đến 5 tuổi đều phải trải qua 2 lần sát hạch trong 1 năm học. Mỗi lần sát hạch tất cả lớp phải ngồi im khoảng 4 tiếng để các cán bộ chủ chốt của nhà trường đến lớp và gọi từng học sinh một lên hỏi tất cả các câu hỏi về khám pha mtxq,làm quen với toán, vẽ... nói chung là tất cả các lĩnh vực xuyên suốt các chủ điểm trong năm học.Nếu trẻ nào trả lời trơn tru thì được xếp lọa giỏi, còn trẻ nào mà vấp váp hoặc nhìn thấy cô lai mà không trả lời thì bị xếp loại khá, TB tùy theo.Nếu lớp nào trong quá trình sát hạch mà để cho trẻ mất trật tự hoặc làm việc riêng thì bị phê bình là lớp không có nề nếp.Vì thế Các giáo viên thì thi nhau rèn cho học sinh phải ngồi cả buổi và nhồi nhét cho học sinh của mình, nhồi nhét không hết còn soạn thảo hẳn < Chương trình ôn thi> khoảng
15-20 trang phát cho học sinh bắt về nhà phụ huynh nhồi tiếp để các con phải thuộc trơn tru, nếu trẻ nào không thuộc sẽ không được cô <yêu>.Hệ lụy của nó là:Có những trẻ 4 tuổi khi nhìn thấy tranh con lợn thì không biết là con gì, nhưng có thể nói vanh vách : Các con vật nuôi trong gia đình gồm có con lợn có 4 chân, lợn ăn cám, lợn kêu ịt... ịt, nuôi lợn để lấy thịt ăn, trong thịt lợn có nhiều chất đam....Không biết ở trường của các bạn có tình trạng đó không còn ở trường tôi là như thế đấy.Càng nghĩ càng thấy buồn... buồn...buồn.Trong cơ chế đó tôi miệt mài áp dụng các phương pháp sư phạm để học sinh của mình không bị gò bó, không bị biến thành con vẹt và kết quả là năm nào chất lượng giáo dục lớp tôi cũng bị thấp nhất trường.Tôi không thấy buồn vì điều đó mà ngược lại tôi cảm thấy rất vui khi đi ra đường tôi vẫn được các con học sinh cũ của mình gọi <Cô> xưng < Con> mặc dù học sinh đó đã đi học đại học, chứ không như những GV trẻ bây giờ khi học sinh còn đang học mình mà nhìn thấy cô ở ngoài trường đều nép vào mẹ và noi<Chết cô đấy>. Chính những tình cảm của các phụ huynh và học sinh dành cho tôi đã giúp tôi gắn bó với nghề cho đến ngày có quyết định nghỉ hưu> Có lẽ tôi là một người hâm, một người gàn dở chăng?guest
Nổi khổ của giáo viên mầm non
Ngày gửi: 8/14/2013 9:39:22 PM


Tôi làm giáo viên mầm non ở vùng quê tam quan bình định đền nay được 26 năm có bằng chuyên môn đại học đạt giáo viên dạy giỏi nhiều năm không hề bị vi phạm 1 kỹ luật gì.tháy tôi có năng lực nên trường bầu tôi làm hiệu phó ,chủ tịch công đoàn,thư ký ,kế toán nhà trường trong 8 năm liền và cũng được kết nạp đảng năm 2002 .đến năm 2007 chi bộ trường nói lý lịch ba tôi xấu và dù không bị kỹ luật gì tôi vẫn bị cách chức xuống làm giáo viên ,tôi buồn giống như mình bị vắt chanh bỏ vỏ .Tôi chỉ biết ngậm ngùi với nước mắt và nghỉ âu đó cũng là số phận.
Tháng 1 năm 2013 tôi rất mừng được nghe ủy ban tỉnh ký quyết định chuyển 6 trường vào công lập trong đó có trường tôi nên kể từ tháng 1 đên nay là 8 tháng chúng tôi chỉ được nhận lương 1050000 chúng tôi tự an ủi mình cố gắng chờ rồi sẽ được nhận truy lĩnh và hiện giờ thì nghe nói là cắt luôn không chuyển công lập nữa .nếu vậy thì cũng đừng lừa dối chúng tôi chi ,chúng tôi chẳng những khổ về thể xác mà cả tâm hồn, cùng là giáo dục mà cấp 1,2,3 được hưởng lương biên chế .tôi không biết những ngày tháng đến chúng tôi sống ra sao,nếu nhà nước không làm được thì đừng đưa ra quyết định để chúng tôi an phận sống nhờ vào đồng tiền nộp cũa phụ huynh học sinh
guest

Nhiều người còn khổ hơn
Ngày gửi: 8/26/2013 4:22:09 PM

Thê các ban là giao viên mầm non lương 3,5t-4tr con kêu cái gì. Chúng Tôi là công chức nhà nước cũng đi làm cả ngày mà lương cũng chỉ được 2,7t đồng đây này, kêu ai. Tôi cũng có con học mầm non đây mà thấy các cô vẽ ra đủ các thứ tiền để thu của các cháu.


hekiniem
KHỔ TÂM
Ngày gửi: 8/26/2013 7:17:38 PM


Lương la vậy,cuộc sống là vậy,chỉ có chị em trong nghề mới hiểu và thông cảm được cho nhau thôi.co thể nói rằng: KIÊU TRỜI, TRỜI KHÔNG THẤU, KÊU ĐẤT ĐẤT KHÔNG HAY"guest

Công bằng ở đâu?
Ngày gửi: 8/27/2013 8:03:33 PM

Tôi là giáo viên mầm non tại 1 trường công lập ở ngoại thành hà nội. tôi đã đi dậy được gần 2 năm rồi, vừa qua tôi cũng tham gia thi tuyển công chức, bao nhiêu cố gắng học hành ngày đêm chỉ mong mình có thể đỗ được công chức nhưng thi xong rồi thì tôi lo lắng quá, mọi cố gắng của tôi liệu có được gì không khi mà cái xã hội này chỉ quan tâm đến tiền, 120 triệu thử hỏi 1 cô giáo mầm non lương được hơn 2 triệu như tôi lấy đâu ra để chạy đây. nhưng nếu k được công chưc thì chúng tôi sẽ đi đâu về đâu. đi làm nhưng mỗi ngày , mỗi ngày nhà nước lại ra 1 quyết định khác nhau như vậy làm chúng tôi lo lắng và buồn rất nhiều, chúng tôi mong bộ giáo dục hãy chấm công bằng cho chúng tôi. đừng để chúng tôi phải tuyệt vọng, hết hy vọng vào sự công bằng của nhà nước.


guest
Khó nói
Ngày gửi: 9/2/2013 9:08:45 PM


Tôi là giáo viên mầm non giảng dạy đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nghề giáo viên lại ảm đạm như vậy. Lương thực tế đứng lớp lĩnh về có 204000 nghìn đồng cho tháng 8. Tôi thiết nghĩ đi làm 22 ngày, mỗi ngày sáng đi làm từ 6h 15 phút chiều sớm thì 5h còn phụ huynh đón tre muộn thì muộn hơn mới được về mà đồng lương như vậy. Hỏi rằng vơi hai trăm linh bốn ngàn đồng như vậy mua sắm được những gì? Tôi kính mong các cấp lãnh đạo quan tâm đến chế độ ưu đãi cho giáo viên mầm non hiện nay để giảm bớt kho khăn cho giáo viên mầm non ngoài biên chế như chúng tôiguest

Gv mn khổ quá
Ngày gửi: 9/3/2013 12:03:53 AM

Tôi cũng là gvmn. Đi làm được 5 năm. Nhưng lại ko đc 5 năm bảo hiểm do sự thiếu trách nhiệm của huyện. Vậy là tôi đã ko đc xét tuyển đặc cách vào biên chế. Thật bất công khi mình vào trường và đc nhà trường đề nghị lên huyện để đc kí hợp đồng nhưng huyện lại nói chưa có đợt, vạy là phải mất 3 năm sau mình mới đc kí. Trong khi đó một sv mới ra trường thì lại đc kí hợp đồng vào trươmgf minh một cách quá bất ngờ. Đến hiệu trưởng cũng bất ngờ. Sau này hỏi ra mới biết cô đó là cháu của ông phó chủ tịch huyện. Tôi thấy ấm ức vô cùng vì mình đc chính nhà trường đề nghị thì ko đc còn người ta có quyền có tiền thì vào đc luôn. Thế là mấy năm xét đặc cách mình đều ko đủ 3 năm bh. Thật khổ cho mình khi ko có tiền. Hỡi các gvmn nếu ko có tiền thì đừng mơ vào biên chế. Đợt thi năm nay cũng vậy, với đề ra như thế mình soạm giáo án cực kì đơn giản nhưng mình biết chắc là ko đc, vì trường đc 4 chỉ tiêu thì đã chạy hết rồi, toàn người hết hơn 100 tr thì làm gì đến lượt mình. Khổ wa đi mất


guest
Giáo viên mầm non quá khổ
Ngày gửi: 9/11/2013 10:04:12 AM


Tôi cũng biết là khổ nhưng lam gì có tiền chuyển công việc khac thôi đành cố biết làm sao vậyguest

Đôi điều tâm sự
Ngày gửi: 9/14/2013 6:39:59 PM

Áp lưc công việc quá nhiều, tôi đồng tinh với bạn mình đã lỡ nghiepj rồi, đời con mình lam gi nhưng đi day Mam non la minh không cho


guest
Giáo viên MN nổi lòng ai tỏ
Ngày gửi: 9/26/2013 10:20:38 PM


26 năm trong nghề là GV MN tôi thề không cho con gai theo nghề của mẹ. chỉ mong cho tói ngày về hưu, không biết có phải bỏ qua giai đoạn về hưu, tiến thẳng ra nghĩa địa không nữa... lúc con mình còn nhỏ thì bỏ con cho người ta chăm để đi chăm con người ta... nay thì,đi suốt không có thời gian nhìn mặt chồng..hỡi ôi!...nỗi lòng ai tỏ?guest

Giáo viên mầm non quá khổ
Ngày gửi: 10/1/2013 8:40:03 PM

Toi đi làm đã được 8 năm rồi lương hợp đòng tỉnh trừ bảo hiểm mới được hơn 2 triệu đồng với số tiền như vậy cuộc sống của 2 mẹ con tôi quá vất vả, các cấp lãnh đạo có thấu hiểu được cuộc sống của giáo viên mầm non như chúng tôi không.


guest
Tại sao lai đối xử với giáo vien mam non nhu vậy
Ngày gửi: 10/7/2013 9:03:46 PM


Tôi vừa nghe tin tat ca giao vien bien che năm nay 2013 ca xẻt tuyen lẫn đặc cách đều quay lai mức lương 1,86 và tập sự trong 1 năm hưởng 80 phần trăm của 1,86 vậy chúng tôi dù đi làm 7 năm hay 10 năm cung ko được tính lương như các giao vien hợp đồng ư vậy con gì là công lý nữa. Vậy nhà nước,các ban lãnh đạo có công bằng đối với tất cả giáo viên mâm non chúng toi koguest

Chúng ta có thể thay đổi số phận!
Ngày gửi: 10/11/2013 3:07:25 PM

Mình là 1 gvmn hệ cao đẳng. Khi học thấy rất vui toàn múa và hát, rồi lúc thực tập cũng ko mấy khó khăn. Nhưng khi đi dạy thì quả thật mệt mỏi lương lại thấp làm về chẳng màn đến ai nổi. Mình đã bỏ nghề, hiện mình có 1 tiệm tóc nho nhỏ thu nhập ổn định thấy tinh thần và c.song thoải mái. Bỏ nghề mình ko hối hận vì học là kiến thức mình có thể vận dụng trong đời sống. Những bạn đã có gia đình thì cố gắng nhé, còn những bạn còn trẻ thì nên suy nghĩ lại. Đôi khi làm việc nhà nước mang tiếng viên chức thấy oai nhưng ai biết nỗi khổ GVMN. C.sống này miễn thấy phù hợp, tốt, thoải mái là được.


guest
Thà đừng biên chế con hơn
Ngày gửi: 10/17/2013 8:20:36 PM


Tôi là giáo viên đã vào nghề năm nay đã được 16 năm và 10 năm đóng bảo hiểm.Do tôi chuyển đơn vị công tác nên năm nay tôi mới được xét vào biên chế . Tưởng thế là mừng ai ngờ khi nhận được quyết định hưởng theo mức lương theo hệ số 1,86 và thử việc 1 năm thì hỡi ơi tập thể giáo viên chúng tôi thấy bất bình quá hỏi rằng bao nhiêu năm công tác của chúng tôi đổ xuống sông xuống biển hết hay sao. nếu như vậy thà đừng biên chế còn hơn. Hỏi rằng các cấp có thẩm quyền khi ra quyết định này có suy nghĩ gì không?guest

Than thở
Ngày gửi: 11/1/2013 9:18:40 AM

Tôi là chồng của cô nuôi dạy hổ. Trong đợt này (từ tháng 10-11 năm 2013) Vợ tôi bảo được truy lĩnh. Tưởng là mừng ai ngờ không biết được bao nhiêu nhưng phải mất 6 triệu để cám ơn thì cấp trên mới ký.
guest
Thắc mắc
Ngày gửi: 11/1/2013 9:20:50 AM


Tôi là giáo viện Mầm non huyện Bình Lục
Đợt này tôi được truy lĩnh nhưng tiền chưa thấy đâu mà đã bị trừ 6 triệu để cám ơn!
Hỏi còn bao nhiêu?
guest

Nỗi lòng giao viên mâm non
Ngày gửi: 11/3/2013 12:05:32 AM

Các ban có biết không ? giao viên mam non ccuwcj khô lắm : làm vất vả cả ngày đến khi về nhà bao viêc vân chờ : bố me, con cái , lo việc xã hôi ròi đến viêc trong nhà thử hỏi cuộc sống giao viên như vây . Với đồng lương ít ỏi không đủ sống giá cả leo thang lên cuoc sống ngày càng khó khưn hơn gấp bội phần . hỡi ơi các cấp lãnh đạo hãy quan tam đến cuộc sống của chúng tôi một chút cho chúng tôi hưởng suwqj công bằng với các nganhaf khjacs , có những chế độ mới hơn , và đừng o ép chúng tôi nhiều như thế , treenm ép xuông dưới và cuối cùng cũng chính là những giáo viên như chúng tôi phải gáng chịu thuui? kính mong các vị hãy tỏ lòng thương xót , xin xhaan thành cảm ơn


guest
Nổi lòng của giáo viên mầm non
Ngày gửi: 11/6/2013 9:35:40 PM


Tôi là giáo viên được hợp đồng 4 năm,năm ngoái xét thì thời gian đóng bảo hiểm của tôi còn thiếu 3 tháng nên không được vào biên chế.xin các cấp lãnh đạo hãy xem xét cho những người có hoàn cảnh như tôi.Tôi rất lo lắng vì đợt này thi công chức số lượng quá đông mà suất được biên chế thì quá ít.guest

Công bằng trong nghề giáo dục để ở đâu
Ngày gửi: 11/12/2013 1:50:37 PM

Tại sao o các trường mầm non công việc quá nặng nề mà lương lại quá thấp.đi làm cả ngày,thứ thì cho chàu ăn cho cháu ngủ.thứ thì làm vệ sinh lau chùi nhà của...vệ sinh.nếu như nói hết công việc của giáo viên mầm non thì quá vất vã màl lương thì lại qua thấp.chẳng hạn mà giáo viên mầm non chán quá bỏ nghề hêt thì bậc học mâm non sẻ ra sao???trong khi lươn thấp ma công việc thì nhiều.ở nhà bố mẹ chăm 2 đứa con đả nhọc đằng này cô chăm và dạy đến hai mấy cháu.thử hỏi co công bằng với nghề mầm non kh00ng???


guest
Tôi cũng có tâm sự giống mọi người
Ngày gửi: 11/15/2013 8:35:41 PM


Khổ quá giáo viên mầm non ơi!Đúng là cô giáo mầm non vừa là cô vùa là mẹ,vừa là ca sĩ, vừa là họa sĩ,là ô sin, là cô y tá, là nhà thiết kế,.....và đặc biệt hơn cô giáo mầm non con là một luật sư trong những lúc các cháu tranh giành đồ chơi, cấu véo, xô đẩy nhau khóc ầm ĩ, rồi giải với phụ huynh rằng là thế này là thế kia....nhưng phụ huynh họ đâu có hiểu và thông cảm. Ôi sao mà mệt mỏi thế! đã vậy lương hợp đòng thì quá ít so với giá cả hiện nay,bao giờ tôi mới có tiền để đươc vào biên chế. Xin hãy giúp chúng tôi!guest

Biên chế GVMN
Ngày gửi: 11/16/2013 10:49:14 PM

Các chị em ơi, đừng buồn đừng lo nữa, từ từ rồi ai cũng được như ý muốn thôi,tre già măng mọc mà, tôi cũng là giáo viên mầm non, tôi rất hiểu nổi lòng của mọi người, tôi đã dạy 6 năm hợp đồng dài hạn không biết có được xét đặc cách không nữa?tôi đang cầu nguyện hi hi


guest
Trong chán ngoài thèm
Ngày gửi: 11/19/2013 9:13:42 AM


Giáo viên mầm non ơi ! Đói lo là mệnh của trời , cô giáo mam non có được quyền lợi hay không thì có trời mới biết...18 năm công tác trong nghành mầm non , đã từng là giáo viên giỏi cấp huyện , cấp thành vậy mà 18 năm rồi lương đã vẫn được 1.935.785đồng thì tiêu sao hết được ? Hai con chỉ hít khí trời và uống nước lã mà sống thôi . Không biên chế , không hợp đồng dài hạn ... ngành mầm non có còn tồn tại được nữa hay không đây...? Hải Phòng thành phố cảng ...đúng là thành phố đô thị đói loại một... thật không sai...?guest

Trong chán ngoài thèm
Ngày gửi: 11/19/2013 9:16:17 AM

Giáo viên mầm non ơi ! Đói lo là mệnh của trời , cô giáo mam non có được quyền lợi hay không thì có trời mới biết...18 năm công tác trong nghành mầm non , đã từng là giáo viên giỏi cấp huyện , cấp thành vậy mà 18 năm rồi lương đã vẫn được 1.935.785 đồng thì tiêu sao hết được ? Hai con chỉ hít khí trời và uống nước lã mà sống thôi . Không biên chế , không hợp đồng dài hạn ... ngành mầm non có còn tồn tại được nữa hay không đây...? Hải Phòng thành phố cảng ...đúng là thành phố đô thị đói loại một... thật không sai...?


guest
Xét đặc cách GVMN
Ngày gửi: 11/20/2013 8:12:24 PM


Các chị em có biết xét đặc cách giáo viên mầm non là xét như thế nào không?Là xét để vào biên chế phải không? Xét đặc cách là phải thi nữa không?Chị em nào biết rõ thì tư vấn cho chị em này biết với nghe, vì tôi đang làm hồ sơ để xét đặc cách mà, cảm ơn nhiều nha.guest

GV mầm non bị hủy hợp đồng vậy sao
Ngày gửi: 1/1/2014 9:07:44 PM

Tôi nghe tin ở Hà Đông đã có 20 gv mầm non hợp đồng bị hủy hợp đồng cho về vì đã đủ biên chế, ở huyện tôi gần Hà Đông chắc là chẳng mấy đến lượt chúng tôi giống như họ , bao nhiêu công ăn học rồi chạy để đi làm thế mà nói hủy hợp đồng là hủy.


guest
Thật bất công cho giao viên chúng tôi không được đóng bảo hiểm
Ngày gửi: 4/10/2014 8:01:47 PM


Kính thưa các cấp lãnh đạo chúng tôi là giáo viên mầm non huyện Thạch Thất- Hà Nội.Chúng tôi đã công tác sắp được 3năm học rồi mà chúng tôi không được đóng bảo hiểm, không được 35% đứng lớp. Mà những huyện khác giáo viên mới vào vẫn được hưởng chế độ bình thường.Mong các lãnh đạo xem xét cho chúng tôi. Thật không công bằng.guest

Nỗi khổ của giáo viên mầm non
Ngày gửi: 4/15/2014 11:48:07 AM

Đã vào nghề được 4 năm nhưng thực sự tôi thấy quá chán nản và mệt mỏi với cái nghề này ví sao tôi lại nói như vây:Trên đe dưới búa là GVMN non ai cũng nghĩ là có gì mà phải làm ngoài việc đến lớp chỉ hát một vài bài sau đó ngồi chơi thế mà ai có biết răng nào là gáo án, các chuyên đề, công tác phổ cập....nhiều loại sổ sách không thực tế thế nhưng vẫn phải làm sao không giam bớt những dờm dà đó đi để GV có nhiều thời giao chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cho tôt.Nào là giờ giấc thì lúc nào BGH cũng nói sống với dân thì phải thế này thế nọ, đi sớm về muộn mà vẫn bị coi thường HS về muộn thì không sao Gv đi muộn vài phút thì phụ huynh văng tục ra chưi...Sao quá bất công như vây.


guest
Bao giờ tôi mói được vào biên chế
Ngày gửi: 4/16/2014 11:24:36 AM


Tôi cũng đã công tác, cống hiến gắn bó vói trương được 15 năm rồi và cũng được vào hợp đồng sở được 11 năm vậy mà mấy năm qua sở đặc cách cho các trương có giáo viên đã công hiến và đóng bảo hiểm nhiều năm, nhưng không hiểu tại sao trường tôi lại không xét mà bắt thi biên chế trong khi đó các trường quận giao viên dủ 3 năm công tác là được xét thăng vào biên chế đỗ. Còn bây giờ thi thi làm sao tôi có thể đỗ đuợc vì bây giờ họ tính bằng cấp còn tôi băng chỉ ở TB khá, các em học bây giờ toàn bằng giỏi nhưng tôi nói thật cũng phải đạt câu hỏi....Nên tôi thật sự rất buồn và tuyệt vọng vô cùng vì đã bao năm cống hiến, gắn bó chỉ mong mỏi tưng giờ được vào biên chế cho yên tâm công tác và cống hiến tiếp cho sự nghiệp giáo dục. Vì vây một lần nữa tôi và những giáo viên hợp đồng sở khác tha thiết kính mong các cấp trên hãy xem xét để giải quyết cho những giáo viên hợp đồng sở lâu năm cho chúng tôi đuợc vào biên chế để huởng thâm niên mà tôi hông hiểu sao các trường quận người ta cống hiến đóng bảo hiểm 7 năm là được thâm niên mà truờng tôi rất nhiều giáo viên đóng bảo hiểm 7 năm trở lên trong đó có tôi là hợp đồng sở đã công tác 16 năm trong đó 12 năm là hợp đồng sở mà cũng không được sét thâm niên, tôi không hiểu sao lai như vậy, hỏi sở thì sở bảo do truờng, hỏi trường thì trường bảo do sở thế có nghĩa là như thế nào, chẳng lẽ 16 năm tôi cống hiến hết cả tuổi đổ tuổi trẻ để dến bây giờ mọi cái đổ xuống sông,suống biển thâm niên cũng không được tính, lắm lúc tôi tuyệt vọng vô cùng nhưng vì yêu nghề tôi đã cố gắng nhưng lăm lúc nghĩ mình công tác cống hiến bao nhiêu năm mà chẳng được gì trong khi đó các em mới vào chỉ trình độ Trung Câp, dại học, cao dẳng chư cống hiến gì...mà chúng tôi con phải kèm căp, chỉ bảo mà vào biên chế nhẹ nhàng.. lắm lúc tôi cũng phải đặt câu hỏi tại sao nhỉ...Tren đây là nhưng chia sẻ từ những gì tôi băn khoăn và đó là thực tế nên tôi rất mong Bộ nội vụ, Sở GD và ĐT xem xet có nhũng quyết đinh để những người công hiên lâu năm như chúng tôi có cơ hội đươc vào biên chế như các giáo viên ở các trường quận. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ nội vụ, sở GD và ĐTHN.guest

Giáo viên mầm non hơp đồng hợp đồng huyện Yên Định
Ngày gửi: 6/26/2014 1:23:44 PM

Tôi là một gv mầm non hợp đồng huyện Yên Định từ năm 2011.nhưng lương chỉ được 1.150.000 chưa trừ bảo hiểm. Đi làm thi xa, không biết chúng tôi đến bao giờ mới được sự quan tâm của nhà nước,đến bao giờ mới được biên chế như các cô giáo trước đây. Hay nhà nước chỉ quan tam gv mam non chỉ dừng ở đây thôi.trời ơi thật khổ cho gv hợp đồng......


guest
Nỗi mong mỏi của giáo viên mầm non
Ngày gửi: 7/8/2014 9:05:24 AM


Bản thân tôi là một GV mầm non ở vùng nông thôn nhưng tôi thấy công việc của cô giáo mầm non thật khổ cực với thời gian làm việc quá nhiều so với thời gian quy định làm việc chung.Không chỉ có thời gian làm việc quá nhiều mà hơn nữa đồng lương thì ít ỏi không đủ để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày chủ yếu là phải phụ thuộc vào thu nhập của chồng.Mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là có phần trăm dứng lớp như các bậc học khác mà thôi vì chúng tôi là những giáo viên cũng đứng lớp mà tại sao lại không có phần trăm đứng lớp là sao.Đề nghị các cấp có thẩm quyền nhanh chóng xết duyệt phần trăm đứng lớp cho đọi ngũ giáo viên mầm non chúng tôi để chúng tôi hoàn thành tốt công việc.
guest

Vào nghề đã nản. ..
Ngày gửi: 7/24/2014 12:57:49 PM

Lương thấp ko đủ ăn sáng, áp lực công việc, thời gian trên lớp quá nhiều nên ko có time chăm sóc con cái, giờ nghe tin biên chế thật đấy nhưng liệu đủ 3 năm trong nghề rồi có đủ tiền chạy biên chế ko? Mà chạy được thì làm bao giờ cho hoàn lại,nghĩ nhục, nản.


guest
Cô nuôi ở mầm non
Ngày gửi: 8/7/2014 10:42:43 PM


Tôi công tac trong nganh mầm non đã đươc 4nam.tôi hoc về nấu ăn và la nhân viên nấu ăn của trường.tôi ko hiểu tại sao biên chế giáo viên mầm non mà nhân viên nuôi dương thì ko.trong khi đó chúng tôi vào trương đòi hỏi phải có bằng mầm non,mỗi lần các cấp về ktra thi pải có bẳng cấp nấu ăn mới được nấu.mỗi năm đều tập huấn về nghiệp vụ và phải có đủ tiêu chuẩn.về mầm non thi chăm sóc và nuoi dưỡng là chủ yếu,thời gian ăn nghỉ của các cháu nhiều hơn thời gian day.vậy mà gvien đươc biên chế còn cô nuôi thì ko được.tôi thấy thật bất công với chúng tôi quá.tôi kính mong cac cấp lãnh đạo xem xét giúp chúng tôi cho công bằng một chút.vi trẻ em lứa tuổi mầm non sức khoẻ và chăm sóc giáo dục là quan trọng.nếu sức khoẻ ăn uống ko đảm bảo trẻ cũng ko đủ sức học đươc.tre em dang trong lua tuoi an ngu.kính mong cac cấp lãnh đạo xem xét!guest

ĐẠI HỌC MẦM NON MÀ KHÔNG ĐƯỢC VÀO BIÊN CHẾ
Ngày gửi: 8/18/2014 10:51:53 PM

Tôi là một giáo viên hợp đồng được 2 năm, có bằng đại học chính quy, rất yêu nghề mến trẻ. Gần đây tôi có tham gia kì thi tuyển viên chức mầm non nhưng không đỗ vì lyu do khi học ở trường đại học thì yêu cầu hiểu biết cao hơn, điểm các thầy cô cũng rất khắt khe, nhưng giờ đây lại có rất nhiều trường đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp, thậm chí là hệ liên thông cho ra trường hàng ngàn sinh viên với đa phần bằng khá giỏi, điểm phẩy rất cao. Hỏi rằng sự công bằng ở đâu khi tính điểm phẩy khi thi tuyển viên chức gd mầm non, đánh đồng cả trình độ đại học chính quy với trình độ cao đẳng, trung cấp, hệ chính quy với hệ liên thông. Với chính sách thi tuyển viên chức năm 2014 này thi sự nghiệp giáo dục sẽ đi về đâu... Kính mong các nhà chức trách nghành gd mầm non hãy xem xét lại những điểm ưu tiên cho những thí sinh có bằng đại học, cao đẳng, hệ chính quy trong kì thi tuyển viên chức mầm non. Nếu với quy cách tính điểm như năm 2014 này thì tôi là một giáo viên có bằng đại học sư phạm mầm non sẽ không cao giờ đủ điểm vào biên chế,những người thật sự có năng lực sẽ bị đào thải.....


guest
GIÁO VIÊN MẦM NON LÀ NHỮNG THIÊN TÀI HÃY VỮNG LÒNG TIN BẠN NHÉ!
Ngày gửi: 9/5/2014 9:46:05 PM


Chào các bạn! Hôm nay mình có dịp đọc được bài viết của các bạn, mình thấy cảm động lắm, thương tâm lắm. Đúng vậy giáo viên mầm non của chúng ta có những điều đáng để nói, đáng để buồn, Bản thân tôi có những lúc cũng định bỏ nghề nhưng nghĩ lại cái nghề cao quý quá. Đi đâu ai cũng gọi bằng cô mà đúng không?. Mình hát hay, múa giỏi, vẽ đẹp....các bé mình khen mình nức nở đấy chứ. Tôi biết các chị cũng yêu nghề lắm nhưng tại vì cái đồng lương hạn hẹp đó thôi. Tôi cũng hiểu được là giáo viên mầm non các chị phải hy sinh rất nhiều(con cái, gia đình )đúng không các chị. Trong lúc khó khăn nhất mình hãy nghĩ như vầy nha"Nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình"nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai,ai cũng một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu mai nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng dành....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi, xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người....Hãy vững tin vượt qua thử thách bạn sẽ vững lòng hơn trong cuộc sống. Đồng ý không nào! Cố lên bạn ơi!
guest

Xét tuyển viên chưc sự nghiệp giáo dục mầm non năm 2012 của Thanh Hóa
Ngày gửi: 9/22/2014 8:17:06 PM

Theo Thông tư 71. Tôi là nhân viên kế toán hợp đồng huyện cứ 3 tháng ký 1 lần từ năm 2006 đã tham gia đóng BHXH tự nguyện, năm 2012 Tỉnh chuyển đổi hạng trường bán công sang mầm non công lập trường tôi có 7 người có tên trong danh sách thông báo của Sở Giáo dục "Thông báo từ trường từng,người đủ điều kiện được được chuyển vào viên chức từ 01/01/2012" nhưng chỉ mới có 6 giáo viên được ký hợp đồng không xác định thời hạn.còn tôi thì không được nên từ năm 2013 tôi đã đi hỏi rất nhiều lần nhưng nhận được trả lời không thỏa đáng. Tôi không được ký hợp đồng không xác định thời hạn như giáo viên thi có vô lý quá khônbg, có đúng theo quy định không


guest
Mỏi mòn chờ chế độ lương
Ngày gửi: 11/13/2014 10:37:07 PM


Tôi vào ngành 28 năm mà bây giờ cũng chỉ có mức lương 2,1 không biết bao giờ mãi được tăng lương mà tôi học đến đại học năm 2012, tôi vào ngành 1986 năm 2002 tới mới được kí hợp đồng, 2013 trong có công văn của tỉnh vÌ chế độ cho giáo viên theo nghị định 60 những ai hợp đồng từ thời điểm 1/1/2012 thì được hưởng theo nghị đÞnh 60 của chính phủ được tăng lương từ khi đóng bảo hiểm 2002 vậy mµ tôi chưa được tăng mà cũng chưa được tính lương đại học vậy ông bộ trưởng ơi yêu nghề thì lương 2.1 mãi thế này lấy tiền đâu mà nuôi con cái bào gio chung toi moi duoc huong theo nghi dinh 60 ay. Buon cho giao duc mam non quaguest

Buồn lắm mầm non ơi
Ngày gửi: 12/5/2014 4:49:55 AM

Bao giờ mới được chuyển nghạch đây mầm non học bằng đại học cất tủ đến mối ăn mất


guest
Có phải do nghề giáo hay số phận
Ngày gửi: 12/29/2014 11:25:06 AM


Tôi tốt nghiệp TCSP mầm non và tcsp Mĩ thuật, đại học tại chức mĩ thuật nhưng đã mấy năm liên dạy hợp đồng trường từ miền núi đến vùng biển. Sao cuộc sống cứ lao đao mặc dù tôi luôn hoàn thành công việc được giao, sống cởi mở, hòa đồng. Tôi chỉ mong được làm việc ổn định vì tôi cũng bước vào tuổi 30, đã có gia đình nên muốn có việc nuôi sống bản thân, con nhỏ.Đồng nghiệp cũ của tôi bảo số tôi là con rơi, buồn thật.Liệu tôi có được đứng trên bục giảng lâu dài hay mất việc nữa bởi tôi là hợp đồng. ươc gì....ước gì....guest

GVMN
Ngày gửi: 1/6/2015 8:58:25 AM

Gvmn cung hoc nhu nhung gv khac song chang co biên chê va cung chăng co chê dô gi, vây nên nganh giao duc co nên dao tao ho nưa không va nganh giao duc co chê dô gi cho cai goi la gvmn do ho de ra không


guest
Thương năm GVMN
Ngày gửi: 1/24/2015 4:22:07 PM


Tôi không phải là gvmn nhưng đọc tâm sự của các bạn tôi cũng thấy bứt xúc lây vì ở quê tôi Hải Dương gvmn xếp 40- 45 cháu/1 lớp 2 cô đi tù sáng sớm đến tối mới về ngày 10 tiếng vất vả là thế, đồng lương hợp đồng lại bèo bọt. Mong chờ mãi vào biên chế thì tỉnh ra quy định trung cấp không phải thi đầu vào ra trường 32 tháng được xét đặc cách. Cao đẳng chính quy 42 mới được xét.Do vậy các GV bậc cao bị loại, hoc bậc thập được xét. BGDĐT có quy đinh như vạy không hay chỉ có ở hải dương.guest

Nỗi buồn giáo viên mn
Ngày gửi: 2/5/2015 12:31:44 PM

Thưc chất chỉ nói tới người có quyên ra quyết định biên chế cho gv mn hãy quan tâm tới gv hãy chỉ đạocho sát sao để có sự công bằng trong việc xét tuyển biên chế. Đừng nói đến tiền ma những người nghèo như chúng tôi không dám nghĩ tới biên chế


guest
Nỗi khổ nào bằng nỗi khổ giáo viên mầ non
Ngày gửi: 4/1/2015 6:24:01 PM


Coi 1 con mà còn thấy mệt huống hồ là cô phải cởi 5 đến 8 cháu.cầu xin nhà chức trách việt nam hãy nghiên cứu làm sao để cho cô giáo còn yêu lấy nghề và chaú chứ cứ đà này thì ai có con ở nhà mà coi lấy thôi.các cô chắc không ai giám vào mầm non nữa.mà ai đã vào rồi thì bỏ nghề mà kiếm việc khác thôi bộ giáo dục việt nam ạ!guest

Tăng lương cho giáo viên mầm non???
Ngày gửi: 4/3/2015 12:21:05 PM

Mình thấy đợt này: kể từ 1 /4/2015 nhà nước có quyết định tăng thêm 8% lương cho các đối tượng.trong đó có giáo viên mầm non.mình băn khoăn không biết có phải cứ là giáo viên mn là được hưởng theo quyết định này???thấy lo lắng không biết mình có được tăng lương không.dù là ít ỏi nhưng cũng đỡ phần nào.ai biết thông tin gì xin chỉ hộ mình với.


guest
Từng ngày chờ biên chế!
Ngày gửi: 4/4/2015 1:53:57 PM


Mình thấy thiệt thòi quá khi các giáo viên mầm non dân lập thì được vào biên chế hết, còn mình dạy ở trường công lập đã 15 năm rồi mà đang còn hợp đồng, nay chuyển sang hợp đồng theo thời vụ mình buồn quá, tại sao Bộ Trường lại đối xử thiếu công bằng đối với chúng mình như vậy?????guest

Hợp đồng có thời hạn
Ngày gửi: 5/18/2015 10:13:38 AM

Mình vao trường 6 năm nay không ký hợp đông thời vụ nay đột nhiên hiệu truong goi lên ký hợp đồng tùng năm mọt kê từ năm học 2012-2013 giáo viên biên chế bổ sung mình thuocj đối tượng dắc cách mà không đắc tiền thì chuyển đối tượng trường khác về biên chế vì trường họ hết chỉ tiêu.vạy mà khi luong tháng 3tram ngàn cứ hi vọng thầy day đại học và bác bao vệ động viên các con goi cơm di học đại học ngày mai sẽ có cái nghề có bảo hiểm về già đơ hơn ...nay được hơn 3 triệu nhưng có được lâu không?


guest
GVMNN quá́ thiệt thòi
Ngày gửi: 6/5/2015 5:23:17 AM


1lớp 40 cháu. 2 cô vật lộn từ ság đến tối, lương thì bèo bọt. Đồng tiền không xứng với công sức bỏ ra. Yêu trẻ, mến nghề lắm nhưng k có động lực.guest

Nỗi vất vả của nghề làm Mnon
Ngày gửi: 6/16/2015 2:56:30 PM

Đúng như vậy tôi thấy Gv MN quá vất vả nhưng có bạn nhận xét BGH không đứng lớp mà vẫn được hưởng 70% đứng lớp. Nhưng quả thật BGh không đứng lớp thường xuyên nhưng cũng trăm công nghìn việc cũng đổ vào đầu BGH có khác gì Gv đâu? Là PHT Chúng tôi cũng phải đứng lớp 16 giờ định mức trên tháng tính ra hơn 1 tuần cũng phải soạn bài còn bao công việc khác nữa trong nhà trường mà chúng tôi phải làm và cũng thiệt thòi chẳng kém gì các bạn, cũng mong BGD&GD xem xét và nâng lương cho CB, GV, NV Mn và giảm tải định mức cho BGH chúng tôi để bớt đi phần vất vả


guest
Nhân viên kế toán mầm non thực trạng và giải pháp ?
Ngày gửi: 6/22/2015 10:56:46 AM


Trong bậc mầm non giáo viên hiện nay đẫ bót thiệt thòi rất nhiều thế còn nhân viên kế toán thì không biết các bác lãnh đạo cấp trên có quan tâm không hay số lượng nhân viên này ít nên trả ai để ý tới. Nói thật tâm nếu không đi làm thêm chắc phải bỏ nghề vì đói: lương chúng tôi hiện rất thấp( Không được hưởng lương theo bằng cấp, không được hưởng ưu đãi nghề, muốn tăng thu nhập không có cơ hội làm thêm, không có cơ hội thăng tiến trong đơn vị, áp lực, kiêm nhiệm văn thư, đánh máy cho Thủ trưởng.... nâng lương trước thời hạn, chiến sỹ thi đua.....toàn những điều xa vời, thời gian di làm cũng đi đúng giờ, về đúng giờ như giáo viên, hao mòn xe đi lại, tai nạn xảy ra lúc nào không biết, công tác phí đủ tiền đổ xăng.........Thực sự mỗi ngày đi làm đều mang trong mình một tâm trạng nặng nề. Thai sản vẫn đi làm vì không ai làm thay được, con ốm đi viện vẫn vẫn đi làm.....Bây giờ tôi thấy lạm phát ầm ầm cũng đúng thôi tôi xin phép nói quá một chút "người thì tham kẻ thì đói không làm khác được kiểu gì cũng chết thì thay vì chết đói thì cứ làm liều thôi" Nói vui nhưng cũng đau lòng thật đấy các bác ạ, sự thật vốn dĩ khó nghe mà. Nếu như may mắn những dòng tâm sự này của tôi được bác nào đọc được thì cũng mong các bác xem xét giúp cho: Một ví trí duy nhất trong đơn vị và rất quan trọng cho sự phát triển chóng lãng phí, chống thất thoát, chống lạm phát.... làm trong đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục thế hệ tương lai của đất nước. Quan trọng là vậy thế nhưng như tình trạng hiện nay nhà nước đã thực sự quan tâm tới chúng tôi, chúng tôi lấy nguồn động viên từ đâu để tâm huyết với công việc?guest

Lương gióa viên mầm non theo thông tư 09
Ngày gửi: 7/8/2015 9:15:09 PM

Chúng tôi là những giáo viên mầm non tỉnh Hà Nam đã có 17- 22 năm công tác liên tục trong nghề, nhưng vẫn chưa được vào biên chế hoặc viên chức mà hiện nay chỉ được hưởng lươnghỗ trợ theo thông tư 09 của nhà nước.Chúng tôi rất băn khoăn và lo nghĩ không biết nhà nước hỗ trợ đến bao giờ và bao giờ chúng tôi được vào viên chức hoặc biên chế mà bây giờ chúng tôi đã đang ở vào tuổi 43-50 rồi.Chúng tôi rất mong các cấp , các ngành từ cấp tỉnh ( đặc biệt là tỉnh Hà Nam) đến Bộ giáo dục, Nhà nước, Chính phủ đã có quan tâm rồi nhưng cần quan tâm hơn nữa với những giáo viên già, có số năm công tác nhiều như chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm Ơn.


guest
Giáo viên MN
Ngày gửi: 7/22/2015 7:44:01 AM


GVMN ở chổ tôi 2 cô một lớp. Tôi tháy quá nhàn hạ, mỗi cô đi một buổi, tới lớp chỉ ngồi mở máy tính cho các cháu xem hoạt hình, cô lướt web. Chỉ làm đồ dùng khi có kiểm tra.Thật sự công việc không có nặng nhọc vát vả như các cô nói... Giờ ở đây họ đua nhau vào dạy MN vì lương cao nhàn rỗi...Cuối năm các cháu bàn giao thì đã có các cô làm bài hộ giúp rồi...Cán bộ quản lý thì còn nhàn hơn nữa... Chỉ lo làm đẹp và ăn diện, chứ có biết gì đến công việc đâu. Cấp trên về kiểm tra thì cứ nhìn vào báo cáo thôi, nhưng báo cáo ai làm thì cấp trên đâu cần biết...Nói không phải ngoa chứ các bạn thử tới trường tôi hỏi cán bộ QL trường có bao nhiêu học sinh, nữ bao nhiêu cháu các vị đó cũng không biết đấy... Phó hiệu trưởng 02 người nhưng hỏi tới vấn đề nào các vị này cũng mới ở rừng ra. Theo tôi nên tinh giảm biên chế từ đội ngũ QL trở xuống vì không cần thiết phải nhiều người nhàn rỗi đến như thế...guest

GD
Ngày gửi: 12/2/2015 1:31:51 PM

Đúng đấy hãy tạo điều kiện cho những người có bằng cao đẳng, đại hoc hệ vừa học vừa làm được thi biên chế mầm non.Háy tạo điều kiện cho họ được cạnh tranh sòng phẳng vơi các văn bằng khác.
Xã hội hóa giáo dục tạo điều kiện cho những người có hoàn acnhr kho khăn có thể đến trường.Bố mẹ nghèo không có khả năng nuôi con đi học ,vì thế một số sinh viên phải đi làm tự nuôi mình đi học.Tôi khâm phục những người giàu nghị lực như vậy.Vì vậy tôi tha thiết mong bô giáo dục đao tạo hãy tạo điều kiện cho những cô giáo mâm non học hệ vưa làm vừa học được tham gia xét tuyển biên chêNhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non (17/11)
 Hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2010 – 2011 (17/11)
 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2010-2011 (17/11)
 Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011 (17/11)
 Hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi (17/11)
 Quyết định về việc phê duyệt đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” (24/9)
 Hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (23/9)
 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC MẦM NON Năm học 2009 - 2010 (23/8)
 Báo cáo tình hình đầu năm học 2010 (19/8)
 TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009-2010 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2010-2011 (5/8)
 Báo cáo tổng kết 5 năm GDMN (5/8)
 Dự thảo: Kế hoạch công tác giáo dục mầm non 2010-2011 (14/7)
 Lịch học Bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2010 (23/6)
 Về công tác thu nhận trẻ đầu năm (15/6)
 Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 (9/6)
 Kế hoạch tổ chức 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp học mầm non (2/6)
 Tổng kết 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp học mầm non, (2/6)
 Về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh. (17/5)
 Về Hướng dẫn hoạt động hè 2010 (11/5)
 Thông báo tuyển sinh các lớp Kỹ thuật Nấu ăn (21/4)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay
   Blog cho bé Webbaby.info
   Sơ đồ website
   Tìm trường tốt nhất
   Thông báo tuyển dụng
   Địa chỉ mua Kidsmart
   Đăng ký NewsleterTruy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
625/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35119242 - 028.35119243
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@mamnon.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i