Root
Thông tin thành viên
Ảnh đại diện
Thông tin cá nhân
Tên đăng nhập: comay
Họ: khôi nguyên
Tên: nguyễn
Thống kê
Gia nhập: 9/23/2008
Bài viết: 69
Lần đăng nhập cuối: 
6/29/2009 11:50:23 AM
comay
Nhóm: !(vn___Thành viên không thuộc nhóm nào)
Đề nghị ban quản trị sử lý các thành viên đang nhiều bài quảng cáo trong nhiều mục.
6/19/2011 12:08:46 AM
Đề nghị ban quản trị cảnh cáo nick phantamthe, đăng cùng một nội dung trong nhiều chuyên mục. nick này đã vi phạm nội quy diễn đàn, làm gián đ