Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Chồng đống chồng đe.
Đặc điểm trò chơi:
Dùng âm điệu đồng dao để giải trí
Đối tượng chơi:
Nhi đồng
Cách chơi:
Tất cả mọi người nắm tay lại và xếp chồng lên nhau, tất cả cùng hát:
Chồng đống chồng đe
Nó chỉ tháng nào
Nó chỉ tháng này
Một người đứng ngoài chỉ bắt đầu nắm tay trên cùng đến nắm tay dưới, mỗi từ trong bài đồng dao sẽ chỉ tương ứng vào một nắm tay, đến từ cuối cùng “này” trúng tay ai thì người đó phải rút nắm tay ra. Người đứng ngoài có thể dùng bàn tay của mình chặt ngang nắm tay rơi vào chữ “này”. Cứ như thế cho đến hết các nắm tay thì trò chơi chấm dứt.
( 100 Trò chơi Dân gian Việt Nam)
 In Trang này   Các bài viết khác:
 Chọi cóc. (30-05-2008)
 Chim bay cò bay. (30-05-2008)
 Chi chi chành chành. (30-05-2008)
 Chặt cây dừa, chừa cây đậu. (30-05-2008)
 Cặp kè (21-05-2008)
 Cá sấu lên bờ. (21-05-2008)
 Bịt mắt bắt dê (21-05-2008)
 Nhảy dây (23-02-2008)
 Chim đổi lồng (23-02-2008)
 Bẫy Chuột (23-02-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8