Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Cái gì đi chóng nhất?
Có phải suối hay sông
Hay mây tuôn phấp phới
Hay thác chảy ròng ròng?
Hay gió thổi quãng rộng
Hay mây bay trên không?
Hay chớp qua nhoang nhoáng
Hay sấm chuyển đùng đùng?
Hay tàu đi dưới bể
Hay ngựa chạy ngoài đồng?
Nghe lời con hỏi vậy
Cha mới đáp rằng: không!
Chỉ có ngày sung sướng
Là đi nhanh vô cùng.

Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đồng dao - Hạt mưa hạt móc (12-02-2009)
 Đồng dao - Một ông (13-01-2009)
 Tại sao nước biển lại mặn (29-12-2008)
 Thơ: Ông trăng đêm rằm (24-11-2008)
 Hối hận (17-11-2008)
 Cái nắng đi chơi (17-11-2008)
 Thơ: Muối (12-11-2008)
 Thơ: Đất và gạch (12-11-2008)
 Đồng dao - Đếm sao (12-11-2008)
 Đồng dao - Chú gì? (12-11-2008)
1 2 3 4 5 6 7