Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Mồng một lưỡi trai
Mồng hai lá lúa
Mồng ba câu liêm
Mồng bốn lưỡi liềm
Mồng năm liềm giật
Mồng sáu thật trăng
Mười rằm trăng náu
Mười sáu trăng treo
Mười bảy sảy giường chiếu
Mười tám nám bếp trấu
Mười chín nín niêu xôi
Hai mươi giấc tốt
Hăm mốt nữa đêm
Hăm hai đeo hoa
Hăm ba gà gáy
Hăm bốn ở đâu
Hăm lăm ở đấy
Hăm sáu đã vậy
Hăm bảy làm sao?
Hăm tám thế nào,
Hăm chín thế ấy
Ba mươi không thấy
Mặt mày trăng đâu.

Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đồng dao - Đồng hồ (24-03-2009)
 Đồng dao - Cái gì đi chóng nhất? (17-03-2009)
 Đồng dao - Hạt mưa hạt móc (12-02-2009)
 Đồng dao - Một ông (13-01-2009)
 Tại sao nước biển lại mặn (29-12-2008)
 Thơ: Ông trăng đêm rằm (24-11-2008)
 Hối hận (17-11-2008)
 Cái nắng đi chơi (17-11-2008)
 Thơ: Muối (12-11-2008)
 Thơ: Đất và gạch (12-11-2008)
1 2 3 4 5 6 7