Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Nghé bông hay là nghé hoa
Như gà mới nở
Ai nỡ mắng mày
Thấy mạ thấy lúa
Thì quay đầu ra
Thấy năn, thấy cỏ
Thì sà đâu vô
Chủ bắt thì cho
Khách bắt thì chạy
Nghe lời tao dạy
Mới nên thân mày
Nghé ơ nghé à....

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Nghé ạ... nghé ơ! (28-04-2009)
 Nghé bầu nghé bạn! (28-04-2009)
 Nựng nựng nà na (28-04-2009)
 Các loài cá (28-04-2009)
 Vè nói ngược - 1 (28-04-2009)
 Vè nói ngược (28-04-2009)
 Nu na nu nống (28-04-2009)
 Ông trẳng ông trăng (27-04-2009)
 Buổi sáng (27-04-2009)
 Ông sấm ông sét (27-04-2009)
1 2 3