Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Vuốt hột nổ


Vuốt hột nổ
Đổ bánh xèo
Xao xác vạc kêu
Nồi đồng, vung méo.
Cái kéo thợ may,
Cái cày làm ruộng
Cái phảng phát bờ
Cái lờ bắt cá
Cái ná bắn chim
Cây kim may áo
Cái giáo đi săn
Cái khăn bịt trốc
Cái nốc đi buôn
Cái khuôn đúc bánh
Cái sánh nấu chè
Cái ve rót rượu....

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Gọi nghé! (04-05-2009)
 Kéo dây (04-05-2009)
 Vè cá (28-04-2009)
 Vè các loại bánh (28-04-2009)
 Vè trái cây (28-04-2009)
 Vè chim - 1 (28-04-2009)
 Vè chim (28-04-2009)
 Vè rau (28-04-2009)
 Vè hoa (28-04-2009)
 Nam mô bồ tát (28-04-2009)
1 2 3 4