Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chuyền thẻ.


Chuyền chuyền một
Chuyền chuyền hai
Chuyền chuyền ba
Qua cầu
Lặn cỏ
Chuối đỏ
Chó đuổi
Như ma
Hùm tha
Ma bắt
Chặt đuôi
Chặt đầu
Bưng mâm trầu
Hầu mâm rượu
Ai có tiền
Liền vô Huế
Ai không tiền
Liệu mà xéo
Bắt cho khéo
Khớt cho khéo
Khớt kẻo réo
Khéo kẻo rớt
Dân chơ
Giơ chân
Mà nẻ,
Thử nào....

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Vuốt hột nổ (04-05-2009)
 Gọi nghé! (04-05-2009)
 Kéo dây (04-05-2009)
 Vè cá (28-04-2009)
 Vè các loại bánh (28-04-2009)
 Vè trái cây (28-04-2009)
 Vè chim - 1 (28-04-2009)
 Vè chim (28-04-2009)
 Vè rau (28-04-2009)
 Vè hoa (28-04-2009)
1 2 3 4