Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Tay cầm con dao sắc
Làm sao cho sắc
Để mà dễ cắt
Để mà dễ chặt
Chặt lấy cũi cành,
Trèo lên rừng xanh
Chạy quanh sườn núi,
Một mình thui thủi
Chặt cây, chặt củi;
Tìm chốn ta ngồi,
Ta ngồi, ngồi mát thảnh thơi.

(Sưu tầm)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Ca dao về tình cảm gia đình - 3 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 2 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 1 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình (20-05-2009)
 Ngé ơi! (20-05-2009)
 Chuyền thẻ (04-05-2009)
 Vuốt hột nổ (04-05-2009)
 Gọi nghé! (04-05-2009)
 Kéo dây (04-05-2009)
 Vè cá (28-04-2009)
1 2 3 4