Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Kìa một đàn chim
Từ đâu bay đến
Ở đâu bay lại,
Con đang cắn trái
Con đang tha mồi
Qua lối nọ nó ăn.
Cái con hươu kia,
Mày đang ăn lộc
Lộc vả, lộc sung
Mày trông thấy tớ
Tớ không đuổi mày,
Mày qua lối nọ lằm chi?


(Sưu tầm)


 In Trang này   Các bài viết khác:
 Ca dao về tình cảm gia đình - 4 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 3 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 2 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 1 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình (20-05-2009)
 Ngé ơi! (20-05-2009)
 Chuyền thẻ (04-05-2009)
 Vuốt hột nổ (04-05-2009)
 Gọi nghé! (04-05-2009)
 Kéo dây (04-05-2009)
1 2 3 4