Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm, tối viếng mới đành dạ con.

Mẹ già là mẹ già chung,
Anh lo thang thuốc, em giùm cháo cơm.

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa,
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương.

Con thơ tay ẵm tay bồng
Tay dắt mẹ chồng đầu bạc như bông.

Chiều chiều ra đứng ngả sau,
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều.

Chiều chiều ra đứng bờ sông,
Ngó về quê mẹ mà lòng quặn đau.

Chẳng thà thất nghĩa cùng chuồng,
Còn hơn bỏ mẹ nằm không một mình

Mẹ già như chuối chín cây
Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi.

Tay nâng dĩa muối, chén rau
Đặt lên cùng mẹ, ruột đau chín tầng.

Tu đâu cho băng tu nhà,
Thờ cha, kính mẹ mới là chân tu.

(Văn học dân gian Việt Nam)


 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Ca dao về tình cảm gia đình - 5 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 4 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 3 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 2 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 1 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình (20-05-2009)
 Ngé ơi! (20-05-2009)
 Chuyền thẻ (04-05-2009)
 Vuốt hột nổ (04-05-2009)
 Gọi nghé! (04-05-2009)
1 2 3 4 5