Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Truyện Tiếng Anh
Thơ truyện mầm non
    
  Chồi  
  Mầm  
Software - Phần mềm mầm non
Môi trường mầm non
Bảng chữ cái
Nghe âm thanh to-nhỏ.

Trò chơi nhằm mục đích cho trẻ nghe và phân biệt âm thanh ở mức độ đơn giản nhất, làm cơ sở cho trẻ sau này có khả năng nghe được cao độ âm nhạc.Vì vậy khi chơi, cô cần cho trẻ nghe chính xác âm thanh.
 “Nghe cô xướng âm”
Cách chơi:
Trước khi chơi cô cho trẻ tập nghe cường độ âm thanh:Cô xướng âm “la” to và âm “la” nhỏ và giải thích cho trẻ biết:Như thế nfao là phát ra âm thanh to, như thế nào là phát ra âm thanh nhỏ.Cô tiến hành cho trẻ chơi, cô mời 1 hoặc 2 cô giáo cùng chơi.Sau khi giới thiệu tên, các cô  giáo chơi với cháu, cô điều khiển người chơi xướng âm “la”.(Cô A xướng âm to, cô B xướng âm nhỏ, cô C xướng âm vừa).Các cháu lắng nghe và nói đúng cô nào xướng âm to, nhỏ, vừa.Cứ như vậy các cô có thể xướng âm khác như: “sol” “đô” “mi”…Khi trẻ đã quen, cô cho trẻ tự xướng âm, to nhỏ theo hiệu lệnh của cô.Ví dụ cô hô to thì trẻ sẽ xướng âm to.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Phi ngựa. (06-11-2006)
 Ai đoán đúng. (01-11-2006)
 “Tênh ! Tênh! Tênh!” (23-10-2006)
 Hát đúng từ trong câu hát. (10-10-2006)
 Mèo con, cún con. (06-10-2006)
 Hát theo hình vẽ. (26-09-2006)
 Sol mi (Hai chú mèo) (12-09-2006)
 Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng. (30-08-2006)
 Nghe tiết tấu, tìm đồ vật (24-08-2006)
1