Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

THÌA LA THÌA LẢY

Là trò chơi luyện tập sự nhịp nhàng. Giống như trò tập tầm vông, song bài ca lại là bài vè Con gái hư - chê tật xấu của các cô gái lười:

Thìa là thìa lảy                Ăn quả là bốn

Con gái bảy" tài "           Trốn việc là năm

Ngồi lê làm một               Hay nằm là sáu

Dựa cột là hai                  Láu táu là bảy

Thày lay là ba                 ........................

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Gồng. (10-06-2008)
 Đua xe bò. (10-06-2008)
 Đua vịt. (10-06-2008)
 Đếm sao. (10-06-2008)
 Đẩy cây. (03-06-2008)
 Dung dăng dung dẻ (03-06-2008)
 Cướp khăn. (03-06-2008)
 Chồng đống chồng đe. (03-06-2008)
 Chọi cóc. (30-05-2008)
 Chim bay cò bay. (30-05-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9