Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Kéo cưa kéo kít


Kéo cưa kéo kít,

Làm ít ăn nhiều

Nằm đâu ngủ đấy,

Nó lấy mất cưa,

Lấy gì mà kéo?

Đồng dao

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Dung dăng dung dẻ.. (28-08-2010)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 6 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 5 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 4 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 3 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 2 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình - 1 (20-05-2009)
 Ca dao về tình cảm gia đình (20-05-2009)
 Ngé ơi! (20-05-2009)
 Chuyền thẻ (04-05-2009)
1 2 3 4 5