Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Hạt gì sinh ở trên mây

Khi rơi xuống đất, cỏ cây, mát lành?

(Hạt mưa)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Hiện tượng mưa (25-06-2019)
 Nước (25-06-2019)
 Sao trên trời (21-06-2019)
 Mặt trăng (21-06-2019)
 Ông mặt trời (21-06-2019)
1