Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Hòn gì từ đất nặn ra

Xếp vào lò lửa nung ba, bốn ngày

Khi ra má đỏ hây hây

Người ta dùng nó để xây cửa nhà?

(Hòn gạch)

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Nghề nông (03-07-2019)
 Cái máy bơm (03-07-2019)
 Cái liềm (02-07-2019)
 Cô thợ may (02-07-2019)
 Cái kim may áo (02-07-2019)
 Cô giáo (02-07-2019)
1