Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bồng bềnh tựa đám nhẹ trôi

Lang than bay khắp bàu trời quê ta

Là gì?

(Đám mây)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Hạt mưa (12-08-2019)
 Tiếng sấm (09-07-2019)
 Mùa thu (09-07-2019)
 Mùa xuân (09-07-2019)
 Hạt mưa (25-06-2019)
 Hiện tượng mưa (25-06-2019)
 Nước (25-06-2019)
 Sao trên trời (21-06-2019)
 Mặt trăng (21-06-2019)
 Ông mặt trời (21-06-2019)
1