Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Cầu gì không bắc qua sông

Không trèo qua suối lại chồng lên mây

Hiện lên giữa bụi mưa bay

Bảy màu rực rỡ, bé đoán ngay cầu gì?

(Cầu vồng)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đám mây (12-08-2019)
 Hạt mưa (12-08-2019)
 Tiếng sấm (09-07-2019)
 Mùa thu (09-07-2019)
 Mùa xuân (09-07-2019)
 Hạt mưa (25-06-2019)
 Hiện tượng mưa (25-06-2019)
 Nước (25-06-2019)
 Sao trên trời (21-06-2019)
 Mặt trăng (21-06-2019)
1 2