Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Cùng ngủ, cùng thức

Hai bạn xinh xinh

Nhìn rõ mọi thứ

Nhưng không thấy mình.

Là gì?

(Đáp án: Đôi mắt)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Cái thìa con (13-06-2019)
 Bàn chải đánh răng (13-06-2019)
 Khăn mùi xoa (13-06-2019)
 Bàn chân (13-06-2019)
 Bàn tay (13-06-2019)
 Cái tai (11-06-2019)
 Cái miệng (11-06-2019)
 Cái mũi (11-06-2019)
 Đôi mắt (11-06-2019)
1