Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng

Ngày đêm lùng bắt họ hàng chuột hôi

Mắt tinh, tai thính tuyệt vời

Trèo cau mà chẳng bị rơi mới tài.

Là con gì?

                                                (Con mèo)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Con bê (30-12-2022)
 Con mèo (29-12-2022)
 Con nghé (29-12-2022)
 Con vịt (28-12-2022)
 Câu đố: Con gà con (28-12-2022)
 Con gà mái (27-12-2022)
 Chim én (27-12-2022)
 Chim bói cá (23-12-2022)
 Con cú mèo (23-12-2022)
 Chim diều hâu (22-12-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8