Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Tiếng Việt

Tiếng Raglay

Bài thơ: ĐÔI BÀN TAY

 

Bàn tay đẹp

Bàn tay xinh

Bé hết mình

Cùng chơi nhé

Trần Thị Bích Huệ

Mai Kiều Trinh

Sa nãq raglay: DUA TANGAN

 

Tangan sa đuq

Tangan lageh

Nãi avih drơi

Ma-in si gưq yư

Trần Thị Bích Huệ

Mai Kiều Trinh

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
1