Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Tiếng Việt

Tiếng Raglay

Bài thơ: BÉ LÀM NÔNG DÂN

 

Hôm nay chủ nhật

Bé làm nông dân

Khoác gùi trên lưng

Lên nương cùng mẹ

Nắng vàng theo bé

Trải như thảm nhung

Theo gió nhẹ rung

Tỏa hương thơm ngát

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

Sa nãq raglay: KE BEN NGÃQ MANUĨH VRUÃQ

 

Huruơi unĩ tuq chu nhưt

Ke ben ngãq manuĩh vruãq

Gui yờq paq garoc

Nãu drap si awơi

Pađiaq cunhỉq pagam nãi

Pasàq chràq vlah nhung

Pagam si angin vahrìq varàq

Bơu pahual valahu valahuai

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

 In Trang này   Các bài viết khác:
1