Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Tiếng Việt

Tiếng Raglay

Bài thơ: ĐÀN VỊT

 

Vít… vít… vít… vít…

Đàn vịt đi chơi

Đến khi tối trời

Cùng nhau tìm mẹ

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

Sa nãq raglay: TAPƯƠL ADA

 

Piaq…piaq…piaq…piaq …

Tapươl ada nãu ma – in

Nãu ti ma lãp

Si gưq iduah awơi

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

 In Trang này   Các bài viết khác:
1