Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Trường MN  Họa Mi 2 – Quận 5.

Góc Khám phá thử nghiệm
Chuẩn bị:
Kệ gỗ, vật liệu được sắp xếp theo từng chủng loại: gỗ, nhựa, vật thấm nước, vật nổi
Cân, dung cụ đong , đo, đếm
Bài tập mẫu.

Góc Toán : Bé vui học toán
Bài tập mẫu (thay đổi theo tuần và phù hợp với chủ điểm)

Góc Tạo hình:
Kệ gỗ
Nguyên vật liệu tạo hình: hạt len, vỏ cậy, kim sa, cườm…
Bút màu, cọ vẽ, màu nước
Ly nhựa, đất sét….

Góc gia đình + Thư giãn

Góc âm nhạc:
Kệ gỗ, nhạc cụ
Phách tre, bộ gõ, chại nhựa, mũ rối.. In Trang này   Các bài viết khác:
1