Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bản thông tin đến phụ huynh gồm những thông tin về sức khỏe và dinh dưỡng  phụ huynh cần biêt khi cham sóc bé, nội dung học và những hoạt động của bé ở trường


Các hình thức trang trí bảng tin đa dạng nhằm thu hút sự quan tâm chú ý của phụ huynh

(Ảnh chụp trường MNBC 27 - Quận BT)


( Ảnh chụp trường MNBC Quận 11)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Các loại bảng biểu.(Trường MN Vàng Anh - Quận 5) (22-01-2007)
1