Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Để bé cùng tham gia vào họat động trang trí lớp. Bé cùng cô làm một bức tranh thật to về chủ điểm giao thông: các phương tiện giao thông, các công trình giao thông....
(Ảnh chụp trường MNTT ABC - Q Phú Nhuận) In Trang này   Các bài viết khác:
 Trang trí môi trường trường lớp theo chủ điểm mùa xuân. (13-03-2007)
 Các mảng họat động trên tường, góc lớp. (Trường MN Họa Mi- Quận 5) (22-01-2007)
1