Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Chúng ta đang đến một góc trang trí lớp
của trường mầm non Tuổi thơ 7. Q3

Đây là bảng hộp thư liên lạc giữa cô và mẹ, nó được xem hộp thư liên lạc giữa nhà trường và gia đình nhằm mục đích trao đổi thông tin theo hai chiều gia đình nhà trường và ngược lại.

Bảng hộp thư liên lạc giữa cô và mẹ có thể được trang trí ở phía trước lớp học ngay tủ đồ của trẻ hoặc trang trí ở ngay góc lớp gần cửa ra vào.

Với những miếng nhựa trong, hộp nhựa cũ thôi chúng ta cũng có thể tạo được những hộp thư liên lạc thật xinh xắn đấy. Viền xung quanh để hộp thư thêm đẹp hơn. Trên mỗi hộp thư chúng ta có thể dán tên hoặc dùng những kí hiệu riêng cho từng bé.


 In Trang này   Các bài viết khác:
 Tranh về chủ điểm giao thông . (20-03-2007)
 Trang trí môi trường trường lớp theo chủ điểm mùa xuân. (13-03-2007)
 Các mảng họat động trên tường, góc lớp. (Trường MN Họa Mi- Quận 5) (22-01-2007)
1