Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ : Trên chín tầng mây


Trên chín tầng mây

             Biết bay nhưng chẳng phải diều
    Có cánh mà không biết hót
Những con chim sắt đi về
   Trên chín tầng may chót vót   Vút lên cao, sà xuống thấp
                  Trong nắng, trong mưa, trong đêm
Hơi thở vạch lên trời biếc
      Những vệt khói hình mũi tên     Vóc dáng khổng lồ hộ pháp
           Mà hiền khô như chuồn chuồn
Vì thế bay cùng chim sắt.
Có người lớn, có trẻ con

 Cao Xuân Sơn - NXBGD