Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ca dao về tình cảm gia đình - 1


Chợ chùa một tháng sáu phiên
Mời anh đi chợ thăm miền quê ta.
Xanh mát là chị hàng na,
Mặn mà hàng muối, ngọt hoa hàng đường.
Thơm ngát là chị hàng hương,
Tao tanh hàng cá, phô trương hàng vàng;
Bộn bề là chị hàng đan,
Bán rổ, bán cá, bán sàng bán nia
Nghênh ngang là chị hàng cua,
Hàng ếch nhấp nhổm, người mua cũng nhiều.
Hàng khoai đông suốt sớm chiều,
Người quen kẻ lạ cũng đều ngợi khen.

(Sưu tầm)