Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ca dao về tình cảm gia đình - 2


Ai giàu thì mặc ai giàu
Tớ về nhà tớ hái dâu chăm tằm.
Tớ chăn tằm lấy tơ tớ dệt,
May áo quần khỏi rét ai ơi.
Tham chi tấm áo của người,
Họ cho tớ mặc lại đòi tớ ngay.


(Sưu tầm)