Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hoạt động trên tường: Ngày Của Bé


Chúng ta hây cùng xem mảng hoạt động trên tường: Ngày Của Bé nhé!

 

Đến lớp - Ăn sáng - Hoạt động ngoài trời.

Đến lớp - Ăn sáng

Hoạt động ngoài trời

Giờ học - Giờ chơi - Vệ sinh - Giờ ăn - Ngủ trưa

Giờ học - Giờ chơi

Vệ sinh - Giờ ăn - Ngủ trưa

Vệ sinh - Ăn xế - Sinh hoạt chiều - Ra về