Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ Trên Tường


  Tiếp xúc với văn thơ là hoạt động bồi dưỡng văn chương làm phong phú tâm hồn trẻ thơ. Hãy đến với các bài thơ được viết nắn nót bằng tay trên tường lớp Lá 1 của trường Mầm non Sơn Ca 10 nhé!