Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Những nhóm nhạc đáng yêu (Phần 1)


TRƯỜNG MẪU GIÁO HƯƠNG SEN QUẬN PHÚ NHUẬN

LỚP: LÁ 1

CHỦ ĐỀ: ÂM NHẠC
GIÁO VIÊN: LÊ ĐÀO ÁI PHƯƠNG

ĐỀ TÀI: NHỮNG NHÓM NHẠC ĐÁNG YÊU

I- Mục đích yêu cầu:
Trẻ vận động minh họa theo nhạc và biết phối hợp với nhau trong hoạt động nhóm trong việc sử dụng cơ thể vận động theo các giai điệu nhạc khác nhau.
Trẻ biết cách thể hiện cảm xúc của mình với từng giai điệu nhạc.

II- Chuẩn bị:
Một số đạo cụ múa minh họa.
Powerpoint trình chiếu các nhóm nhạc.
Máy cattset, đĩa nhạc.

III- Biện pháp tiến hành:
Hoạt động 1: Vận động theo bài "Thầy cô cho em mùa xuân". (Phần 1)

Cô đàm thoại với trẻ về ngày 20/11.
Hỏi trẻ tên bài hát đã học?
Cả lớp hát tập thể.
Cô giới thiệu sẽ hướng dẫn trẻ vận động chân, tay, phối hợp chân tay theo bài hát.
Cô giới thiệu tên trò chơi lật ô biểu diễn theo nhóm nhạc.
Trẻ lật ô kết hợp vận động theo nhạc theo đúng yêu cầu trên ô.
Trẻ chọn cách vận động và vận động sáng tạo theo ý thích của mỗi nhóm.

Hoạt động 2: Nghe bài hát "Giấc mơ cánh cò"
Cô vừa đàn vừa hát.
Cô hát diễn cảm và cùng trẻ vận động theo ý thích.
Đàm thoại cùng trẻ về sở thích khi nghe hát.