Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé Ghép Chữ


Giới thiệu
Ghép chữ là một hoạt động giúpcác bé làm quen với chữ cái và học chữ nhanh hơn.


Mục đích

Giúp bé làm quen với chữ cái, học chữ.


Chuẩn bị

Khăn lau tay

Hồ dán
Chữ cái cắt sẵn


Tiến hành

Chia lớp ra các nhóm
Chuẫn bị sẵn các thứ và để truớc mặt bé
Đưa ra câu cần bé ghép thành. Chẳng hạn: "Bối ơi đừng hút thuốc.".
Bé ngồi xuống và bắt đầu hoạt động ghép.

 

 


Kết thúc hoạt động
Nhóm nào ghép nhanh và đúng sẽ đựoc bông hoa điểm thuởng.