Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé Trang Trí Giỏ Đựng Rác


Giới thiệu
Trang trí vật dụng là hoạt động thuờng đưa vào các truờng mầm non. Nó giống như một môn học giành cho các bé.


Mục đích
Giúp bé trang trí các vật dụng hay đồ dùng trong nhà theo ý mà các bé thích.


Chuẩn bị
   Vật cần trang trí (như giỏ sọt rác), các vật dụng trang trí (giấy trang trí, hoa giấy cắt sẵn, dây kim tuyến, kéo, băng keo,...)


Tiến hành

Bày sẵn các vật dụng và cho các bé bắt đầu trang trí theo ý muốn.

 

 


Kết thúc hoạt động
Sau khi các bé đã hoàn thành, mang sản phẩm của mình lên. Cô chấm xem sản phẩm nào đẹp nhất thì bé làm sản phẩm đó sẽ đoạt giải.