Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mình Cùng Vàp Lớp Bạn Nhé!


 

   Hãy xem những hình ảnh trang trí hết sức thú vị trên tường lớp trường Mầm non Sơn Ca 10 các bé nhé!
   Với các hình ảnh được cắt dán cùng hàng loạt tên của các bé được gắn lên trên. Hình ảnh trang trí mang chủ đề "Mình Cùng Vào Lớp Bạn Nhé" khơi gợi ở các bé tinh thần đoàn kết.