Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cái miệng


Cái gì chúm chím đáng yêu

Thốt lời chào hỏi, nói nhiều điều hay?

(Cái miệng)