Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Khăn mùi xoa


Khăn gì bằng vải

Xin xắn hình vuông

Bé mang đến trường

Lau tay lau mũi?

                                                  (Khăn mùi xoa)