Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bàn chải đánh răng


Vài hàng cước trắng

Có cán cầm tay

Giúp bé hằng ngày

Đánh răng sạch bóng

Là cái gì?

                                    (Bàn chải răng)