Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cái thìa con


Tôi thường làm bạn

Với em bé thôi

Khi ăn cầm tôi

Dễ hơn cầm đũa.

Là cái gì?

(Cái thìa con)