Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ "Đàn bò"


                

Đàn bò


 

Đẹp nhất đàn bò
Đuôi dài bụng to
       Lông vàng óng mượt
 Vươn cổ "ùm bò".

 Trần Thanh dịch