Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ "xe đạp"


Xe đạp

Xe đạp thân thiết

Qua khe, qua suối

Xe đạp chở người

Dù xa, dù vội

Chở hàng, chở củi

Có xe, có xe!

Phương Nam