Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Cần trục và mặt trăng


CẦN TRỤC VÀ MẶT TRĂNG

Anh cần trục

Cánh tay dài

Vươn đến khoẻ

Dáng thật oai!

 

Xây tầng hai

Xây tầng bốn

Chạm vầng mây

Ngôi nhà lớn

 

Trăng toả sáng

Anh câu lên

Kìa, anh sơn

Tường vàng óng

 

Em thích lắm

Đứng ngắm hoài

Anh cần trục

Vươn tay dài

 

Câu trăng sáng

Lên ngang trời

Để anh quét

Màu vàng tươi...

                             Định Hải