Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Anh xe lu


ANH XE LU

Anh xe lu

Người mập ù

Trông thật khoẻ

Bước êm ru

 

Anh say mê

Không biết mệt

Đường gồ ghề

Lăn bằng hết

 

Đường rải nhựa

Mới vừa xong

Đi một vòng

Là bằng phẳng

 

Dù trời nắng

Rát mặt đường

Vẫn bình thường

Không ngần ngại

 

Tìm đường mới

Anh góp công

Ai chờ mong

Anh sẽ đến.

                             Nguyễn Lãm Thắng