Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Thuyền buồm


THUYỀN BUỒM

Chiếc thuyền buồm

Làm bằng gỗ

Nổi trên sông

Có buồm dong

Nhanh tới bến.

                             Sưu tầm