Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Đèn đỏ, đèn xanh


ĐÈN XANH, ĐÈN ĐỎ

Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ đi chơi
Đèn đỏ báo rồi
Bạn chờ tí nhé!

Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ đi chơi
Đèn xanh đã mời
Bạn ơi, đi nhé!

                                      Tác giả: Định Hải