Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Con thuyền


CON THUYỀN

Con thuyền ra khơi

Sóng vỗ dạt dào

Thuyền đi khắp nơi

Chiều về ắp cá

Neo đậu bến sông.

                                                Tác giả: Sưu tầm