Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Con muỗi


Con gì khi ta ngủ

Nếu không mắc màn che

Quanh người kêu vo ve

Châm vào người hút máu?

                           (Con muỗi)