Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bài thơ: Đi học đúng giờ - Sa nãq raglay: NÃU SRAQ DJƯQ GIỜ (Tiếng Raglay)


Tiếng Việt

Tiếng Raglay

Bài thơ: Đi học đúng giờ

Đang chìm trong giấc ngủ

Bé hốt hoảng giật mình

Tiếng đồng hồ rinh…rinh…

Báo mọi người thức dậy.

 

Bé vội chạy ra giếng

Rửa mặt và đánh răng

Rồi nhắc mẹ áo khăn

Đi đến trường đến lớp

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ

Sa nãq raglay:  NÃU SRAQ DJƯQ GIỜ

Canã duag la panỉq pìq

Nãi tahrơi cabla sakrơi drơi

Sanãp đồng hồ sađu … riyàq

Vrơi thơu pạưq manuĩh sidrơi

 

Ke ben saroh đuaiq paq vungun ia

Tapài borh si asùc tigơg

Vloh qatuơh pachhai awơi au chhiảùq

Nãu truh trường truh lớp

Mai Kiều Trinh

Trần Thị Bích Huệ